Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen työelämään valmentautumisen itsearviointilomake

TIIVISTELMÄ Valmentavan koulutuksen avulla opiskelija saa paremmat mahdollisuudet aloittaa ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus tai siirtyä työelämään. Valmentavassa koulutuksessa opitaan myös arkisten asioiden hoitamista sekä itsenäistä elämää. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda selkeä itsearviointilomake valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoille työelämään valmentautumisen jaksoille (TEV). Hankkeen tavoitteena oli myös lomakkeen käyttöönotto valmentavan ja kuntouttavan opiskelijoille. Hanke toteutettiin…

Jatka lukemista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen erityisopetussuunnitelman kehittäminen

Tiivistelmä Kehittämistehtävänäni oli päivittää ja saada valmiiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) erityisopetussuunnitelma. Työtä tein yhdessä oppilaitoksemme ERVA-tiimin kanssa. ERVA-tiimin jäseninä ovat erityisopetuksen vastuuhenkilö (artikkelin kirjoittaja), apulaisrehtori, opinto-ohjaaja sekä erityisopettajakoulutuksessa oleva hotelli- ja ravintola-alan ammattiaineiden opettaja. Erityisopetuksen suunnitelma esiteltiin opettajankokouksessa 21.2.2013 ja opettajakunnan kommenttien jälkeen lähetettiin edelleen oppilaitoksen johtokunnalle hyväksyttäväksi 11.3.13 olleeseen kokoukseen.

Jatka lukemista

Erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla

Susanna Malin  ja Tuovi Rinne, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä, AOKK TIIVISTELMÄ Työskentelemme Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla ja opetamme lähihoitajaopiskelijoita. Halusimme kehittämistyössämme tarkastella erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää omaan oppilaitokseemme soveltuvaa mallia. Tavoitteenamme oli myös selventää ammatillisen erityisopettajan roolia ja työnkuvaa oppilaitoksessamme sekä kirkastaa, miten toimia erityisopettajana hyvinvointialan oppilaitoksessa. Kehittämistyömme oli prosessi,…

Jatka lukemista

Tuettu työllistyminen ja työhönvalmennus suuntana avoimet työmarkkinat

Helka Piirainen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä  Bovallius – ammattiopisto on S. ja A. Bovalliuksen säätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos. Bovallius – säätiön toiminnan keskuspaikat ovat Turku, Jyväskylä ja Pieksämäki. Ammattiopistoissa on noin 550 opiskelijaa, joista Pieksämäellä noin 142. Toimialana on erityisesti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus…

Jatka lukemista

Koulutuskeskus Sedun kodinhuoltajien opetussuunnitelmaan mukautetut tavoitteet

Keppo Tarja, Kuusisaari Elina, Mannila Satu ja Ristolainen Alli , Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän ammattillinen opettajakorkeakoulu   Tiivistelmä      Kehitystehtävämme tarkoituksena oli laatia Koulutuskeskus Sedussa opiskelevien kodinhuoltajien opetussuunnitelmaan mukautetut tavoitteet. Me kaikki tämän kehitystehtävän tekemiseen osallistuneet työskentelemme Koulutuskeskus Sedussa opettajina ja opetamme kodinhuoltajia – joko ammatinopettajina tai atto-aineiden (ammattia täydentävät tutkinnon osat) opettajina. Kehittämistehtävän idea tuli työyhteisömme tarpeesta…

Jatka lukemista

Rahat riittämään – verkkokurssi, Vankilaopetusta verkossa

Sirkka Kauhanen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK Jyväskylä Rahat riittämään verkkokurssi Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata pilotointia ja ajatuksia verkko-oppimisen kehittämisestä vankiloissa. Vankilaopetusta verkossa hanke on ESR rahoitteinen ja Bovallius – ammattiopiston hallinnoima. Hanke alkoi elokuussa 2010 ja päättyy toukokuussa 2013. Vankilaopetusta verkossa hankkeen tavoite on kehittää vankilaopetukseen soveltuvia verkko- ja monimuoto-oppimismenetelmiä rinnakkain rikosseuraamuslaitoksessa toteutettavan sähköisen viestinnän kehittämistyön ja…

Jatka lukemista

Datanomikoulutuksen kehittäminen Savon ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden yksikössä

Eija Karjalainen ja Kari Rautiainen   Ammatillinen erityisopettajakoulutus, Jyväskylä Johdanto Kehittämistehtävämme tarkoituksena on kehittää datanomikoulutusta Savon Ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden yksikössä. Työmme on osa laajempaa TATU – Tartu tutkintoon! -hanketta, jossa tehtävänämme on pedagogisten menetelmien uudelleenarviointi ja kehittäminen. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden kiinnittymistä koulutukseen ja varmistaa, että kaikki opintonsa alkavat opiskelijat kykenevät suorittamaan tutkintonsa loppuun. Tässä artikkelissa…

Jatka lukemista

Erityisopetuksen kehittäminen Savon ammatti – ja aikuisopistossa, Toivalan yksikössä

Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Johdanto  Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kehittää erityisopetusta Savon Ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikössä.  Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee 8000 opiskelijaa, josta Toivalan metsä- ja luontoalan opetusta antavassa yksikössä 250 opiskelijaa useissa metsäalan sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmissa. Opiskelijoista noin puolet on ammatillista perustutkintoa opiskelevia nuoria ja puolet…

Jatka lukemista

KÄYTÖSHÄIRIÖT PERÄPOHJOLAN OPISTOLLA ”POISTETAANKO HÄIRIKÖT PAJASTA VAI MITÄ TEHJÄÄN?”

Velu Hietanen, opiskelija ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK Jyväskylä Kehittämishankeraportin tiivistelmä Kehittämistyöni tarkoituksena oli selvitellä käytöshäiriöiden tematiikkaa. Kirjallisuuteen perehtymisen tavoitteena oli löytää aineksia ymmärtää nuorten oirehtivaa käyttäytymistä. Teoriakehittelyn pyrkimyksenä oli myös löytää Peräpohjolan Opiston pajatoiminnalle laaja-alainen tietopuolinen viitekehys, jonka avulla käytännön ohjaustoiminta saisi uusia ulottuvuuksia käytöshäiriöisten kohtaamisen näkökulmasta. Yhtenä päämääränäni oli selvitellä, millaiset pedagogiset metodit ovat rationaalisia käytöshäiriöisten…

Jatka lukemista

Voimavarat käyttöön kehittämispäivä

  Heli Eskelinen, Raili Orjala ja Annemaarit Ålander, Ammatillinen erityisopettajan koulutus,  JAMK, AOKK, Jyväskylä Tiivistelmä VAKES-projekti oli yhdessä Jyväskylän ammatillisten erityisopettajaopiskelijoiden kanssa toteuttamassa elokuun 9.  päivänä Voimavarat käyttöön – kehittämispäivää.  Tavoitteena oli vankilaopetuksen eri organisaatioiden yhteistyöhön liittyvien hyvien käytänteiden etsiminen ja kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli vankilahenkilökunnan ja Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston opettajien positiivisten voimavarojen vahvistaminen…

Jatka lukemista