Opiskelijan ohjauksen ja erityisopetuksen järjestäminen Liverpoolin Community Collegessa

Sain mahdollisuuden tehdä osan erityisopettajaopintoihin kuuluvasta opetusharjoittelusta Liverpoolin Community Collegessa. Liverpool Community College (LCC). Liverpool Community College on iso lähes 20 000 opiskelija oppilaitos. Oppisopimus on yksi merkittävä koulutusmuoto, mutta oppilaitoksessa järjestetään myös meille tuttua tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ammattioppilaitoksessa on erityisopiskelijoita, joille tarjotaan valmentavaa ja/tai kuntouttavaa koulutusta. Opiskelijoiden ikä vaihteli 14–60 v kaikissa opetus/koulutusryhmissä. 

Jatka lukemista

Työssäoppiminen Itävallassa osana Kiipulan ammattiopiston kansainvälistymistä

Maailma on tullut yhä kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi johtuen globalisaatiosta ja maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä. Toimiminen monikulttuurisissa toimintaympäristöissä on tullut yhdeksi keskeisistä osaamisvaateista niin opettajilla kuin opiskelijoillakin. Tämän vuoksi ammatillisen koulutuksen on kansainvälistyttävä ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen yksi keskeinen alue onkin kansainvälistymisen edistäminen.

Jatka lukemista

Monikulttuurinen koulu

Monikulttuurinen koulu Artikkelimme kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja- tehtävää varten pohjautuu erityisluokanopettaja Riitta-Liisa Koposen luentoon: Monikulttuurinen koulu.  Luento oli 23.1.2013 Lapinlahden Matin ja Liisan koululla. Luennoija Riitta-Liisa Koponen opettaa maahanmuuttajaoppilaita Joensuussa Patalahden koulussa. Esityksen alussa Riitta-Liisa Koponen kertoi syntyneensä Singaporessa ja käyneensä kiinankielistä koulua. Hänen vanhempansa ovat suomalaisia, joten lapsuudestaan saakka hän on kohdannut erilaisia kulttuureja. Taustansa…

Jatka lukemista

Saamelaiskulttuurin huomioiminen opetuksessa

Johdanto Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja heidän asuma-alueensa sijoittuu neljän valtakunnan alueelle Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Suomessa saamelaisten kotiseutualue sijoittuu pääasiassa Enontekiön, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kuntien alueelle, mutta alle 10-vuotiaista saamelaislapsista asuu yli 70 % muualla Suomessa (Aikio-Puoskari, 2009,9). Kaikki saamenkielet ovat uhanalaisia. Suomen alueella puhutaan kolmea saamen kieltä, pohjoissaamea, inarinsaamea ja…

Jatka lukemista

Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveysalalla

Johdanto  Sosiaali- ja terveysala edustaa alaa, joka ainakin paikallisesti kärsii työvoimapulasta. Tähän työvoimapulaan on vastattu mm. hankkimalla hoitajia ulkomailta. Ennusteiden mukaan työvoimapula tulee vain kasvamaan ja sen vuoksi alalle koulutettavien määrää tultaneenkin vain nostamaan. Koulutettavien joukossa on usein myös maahanmuuttajia erilaisista kulttuurisista lähtökohdista. Maahanmuuttajien määrä ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla on vuosien myötä jatkanut kasvamistaan…

Jatka lukemista

Kansainvälistymiskokemuksiani

Johdanto Kansainvälistyminen on tärkeää opettajille sekä oppilaitoksille erityisesti siksi, että se antaa mahdollisuuden kartuttaa oppilaitosten kansainvälistä osaamista. Opettajaliikkuvuutta on pidetty merkittävänä keinona lisätä tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa opetushenkilökunnan keskuudessa sekä parantaa opetuksen laatua. Omassa koulutuskuntayhtymässänikin on tarjottu muutamia kertoja mahdollisuutta lähteä kansainväliseen työelämävaihtoon. Olen itse kovin ollut kiinnostunut työelämävaihdosta ja varmaankin jossakin vaiheessa uraani tällaiselle lähden….

Jatka lukemista

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN NUOREN TYÖSSÄOPPIMINEN ULKOMAILLA

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson toteuttamisesta ulkomailla. Ammattiopisto Luovissa opiskelevilla erityisopiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjakson toteuttamiseen vieraassa maassa. Työssäoppimisjakso kestää kahdesta kolmeen viikkoon, joka toteutetaan usein miten ryhmässä kahden erityisopettajan koordinoimana.

Jatka lukemista