Maisemia matkalta.

Maisemia matkalta. Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin.Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin.
Hirvonen, Maija – Kaikkonen, Leena (toim.)

Tässä julkaisussa luodaan näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen ja ammatillisen erityisopettajan työhön. Kahden vuosikymmenen kuluessa ammatillisen erityisopettajan työ on kehittynyt erityisryhmän opettamisesta monimuotoiseksi, sekä yksilöä että yhteisöä tukevaksi ja konsultoivaksi osaamiseksi. Merkittävä osa ammatillisen erityisopettajan nykyisestä työstä muotoutuu sellaisten asenteellisten ja toiminnallisten oppimisympäristöjen ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta, jotka luovat edellytyksiä erityistä tukea tarvitsevan henkilön varsinaiselle oppimiselle.

Tässä julkaisussa erityisopetusta tarkastelevat ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajankoulutuksen omat kouluttajat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Näkökulmana on ensisijaisesti ammatillisen erityisopettajan työ, mutta toivomme, että nämä pohdinnat antavat ajatuksia myös muille erilaisten oppijoiden oppimisesta ja siihen liittyvän opettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 52
Koulutusyksikkö: ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-069-0
Julkaisuvuosi: 2005

Julkaisun hankinta: http://www.tahtijulkaisut.net/kauppa/product_details.php?p=23

Jätä kommentti