Mielenkiintoisia uusia julkaisuja

Erityisluokka elämänkulussa

Sisäasiainministeriön julkaisussa tarkastellaan peruskouluaikanaan erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelmäpolkuja. Selvitys on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, opetusministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa ja se on osa Yhdenvertaisuus EtuSijalle (YES) -hanketta.

Erityisluokka elämänkulussa

Ammatillinen koulutus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokemana

Pro gradu -tutkielmassa (Marita Hietanen Tampereen yliopisto) selvitettiin opintojen päättövaiheessa olleiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden  kokemuksia ammatillisesta koulutuksesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen erityisopetuksen kehittämisessä.

Ammatillinen koulutus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokemana

Jätä kommentti