Paikka ja kasvatus

Uusi julkaisu Lapin yliopistokustannukselta 2014.  ISBN 978-952-310-991-9

Eeva Kaisa Hyry-Beihammer, Mirja Hiltunen, Eila Estola (toim.)

Kansikuva
Kansikuva

Paikka on monitahoinen käsite, ja se saa jälleen uusia muotoja, kun sitä tarkastellaan ihmisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Sanana ”paikka” voidaan ymmärtää monin tavoin, ja sille on olemassa useita tieteenalasta riippuvaisia määritelmiä. Ihmisen ja paikan suhde on kuitenkin erityinen. Käsitteen laajuudesta huolimatta ihminen tarvitsee hänelle merkityksellistä paikkaa juurtuakseen, löytääkseen ja lujittaakseen identiteettiään sekä tukeakseen hyvinvointiaan.

Paikka ja kasvatus ovat vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa, joten niiden yhteisvaikutuksesta on syntynyt joukko muita alankäsitteitä, kuten paikkalähtöinen, paikkasidonnainen, paikkatietoinen kasvatus. Näillä kaikilla on oleellinen rooli kasvatuksen kentällä ja niillä korostetaan paikan merkitystä opetuksessa. Teoksessa on mukana pohjoisuuden erityisyys, ei vain suomesta vaan mukana on myös kanadalainen artikkeli paikallisuudesta.

Jätä kommentti