Videomateriaalia oppimisvaikeuksista ja lukivaikeudesta

yliopettaja Veijo Turpeinen, Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo oppimisvaikeuksista ja lukivaikeudesta.

Oppimisvaikeudet

”Joka ikäluokassa on henkilöitä, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Tällä hetkellä arvioidaan oppimisvaikeuksia ikäluokassaan olevan noin 20 %:lla. Oppimisvaikeudet johtuvat monista eri syistä. ”

Mistä oppimisvaikeudet johtuvat? Minkälaisia tekijöitä oppimvaikeuteen liittyy? Millaisia oppimisen esteitä voi olla ja miten niitä voi purkaa? Katso video oppimisvaikeuksista (5:51 min).

 

Lukivaikeus

Lukivaikeutensa takia ammattiin opiskeleva joutuu monien haasteiden eteen. Millaisia nämä haasteet ovat? Mitä lukaivaikeuden taustalla piilee? (10:47 min)


 

Millainen lukivaikeus opiskelijalla on? Millaisia apuvälineitä on tarjolla ja mitä opettaja voi tehdä? (6:14 min)

Jätä kommentti