Toimitus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Piippukatu 11,
40100 Jyväskylä

Tiia Isohanni-Pynnönen, koulutussuunnittelija, tiia.isohanni-pynnonen@jamk.fi

Tiina Parviainen, lehtori, tiina.parviainen@jamk.fi

Kaisa Räty, yliopettaja, kaisa.raty@jamk.fi