Erityisopettaja.fi

Huom! Verkkolehti on arkistoitu, siihen ei tuoteta enää uutta sisältöä.
31.8.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen

Julkaisualustamme uudistuu

31.8.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen
Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Erityisopettaja.fi-verkkolehden julkaisualusta uudistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajan julkaisusivustojen uudistuksen myötä vuoden 2023 aikana. Julkaiseminen ammatillisen erityisopetuksen teemoista jatkuu täysin uudella sivustolla ja jatkossa löydät samasta kanavasta julkaisujamme myös muista teemoista!

8.6.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen

Vaativa erityinen tuki – yhteistä täydennyskoulutusta perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen ammattilaisille

8.6.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa ja toisella asteella -täydennyskoulutushankkeessa kehitettiin perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun luotsaamana. Hankkeen koulutuksissa osallistujat jakoivat tietotaitoaan, hankkivat uutta ja ajantasaista osaamista sekä reflektoivat ja kehittivät toimintaa yhdessä kouluttajien kanssa.

11.5.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen

Tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ajatuksia työllistymisestä

11.5.2023 Tiia Isohanni-Pynnönen
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää eurooppalaisessa IN-WORK –hankkeessa tukea tarvitsevien korkeaopiskelijoiden töihin siirtymistä. Hankkeessa on selvitetty, miten opiskelijat näkevät mahdollisuutensa työelämään siirtymisessä ja millaista tukea he toivoivat työllistymisen tueksi.

21.12.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen

Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

21.12.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä myös oppilaitoksissa. Tässä artikkelissa ammatillisen erityisopettajankouluksen lehtori Jari Karttunen (Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä taiteellinen johtaja ja ohjaaja Liisa Isotalo (OSIRIS teatteri) esittävät yhden lähestymistavan siitä, kuinka Ukrainan sodan herättämiä tunteita voi käsitellä luovan ilmaisun ja toiminnallisten menetelmien kautta.

22.9.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen

Erityistä tukea tarvitsevat S2-opiskelijat TUVA-koulutuksessa

22.9.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Keväällä 2022 ammatilliseksi erityisopettajaksi valmistunut Outi Koivisto tarkastelee artikkelissa TUVA-koulutusta S2-opiskelijoiden ja erityisen tuen näkökulmasta. Opintoihinsa liittyvässä kehittämistehtävässään hän on selvittänyt opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä siitä, miten S2-opiskelijoiden erityinen tuki tulisi järjestää TUVA-koulutuksessa.

18.5.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen

Elämyksiä kentältä – matkalla ammatilliseksi erityisopettajaksi

18.5.2022 Tiia Isohanni-Pynnönen
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Erityisopettajaopiskelijamme Sanna Heikkeri ja Sari Saastamoinen pohtivat kokemuksiaan harjoittelustaan ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa.

23.3.2022 Kaija Peuna

Eri tieteenalan tekijät keskustelemassa inklusiivisesta koulutuksesta ja yhteiskunnasta

23.3.2022 Kaija Peuna
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Kansainvälisessä konferenssissa "Inclusive education and society strategies, practices, resources" käytiin laajaa keskustelua inkluusion määrittelystä ja inklusiivisen koulutuksen kehittämisestä. Kuinka taidelähtöisiä menetelmiä voisi lisätä osaksi erityispedagogista ajattelua ja osaamista?

22.2.2021 Kaija Peuna

Tutkimustietoa erityisopettajien työn muutoksista ammatillisessa koulutuksessa 

22.2.2021 Kaija Peuna
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Jamkin uudessa julkaisussa Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – Tutkimus työn muutoksista tarkastellaan erityisopettajien työn muuttumista ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Julkaisussa raportoitu  tutkimus  toteutettiin vuonna 2019 ammatillisessa koulutuksessa toimiville erityisopettajille (N=200) kyselytutkimuksena. Tutkimuksessa erityisopettajat arvioivat työuransa aikaisia muutoksia työssään. Painopiste arvionnissa oli  seurauksissa, joita ammatillisen koulutuksen uudistus tuotti erityisopettajan työhön ja erityisen tuen järjestämiseen sekä siinä, miten erityisopettajankoulutus […]

8.1.2021 Kaija Peuna

Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta

8.1.2021 Kaija Peuna
Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Uusi julkaisu vaativasta erityisestä tuesta on ilmestynyt: Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta (theseus.fi). Julkaisussa tarkastellaan moniäänisesti vaativan erityisen tuen hallintoa, suomalaista koulutusjärjestelmää, sen taustaa ja historiaa, paikannuksia erilaisiin organisaatioihin ja käytäntöihin, oppilaitosten arkea, rajankäyntejä yleisen, erityisen ja vaativan erityisen tuen määrityksissä sekä työelämässä oppimisen ja työllistymisen kysymyksissä. Kirjoittajina julkaisussa ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen […]

16.6.2020 Kaija Peuna

Erityinen tuki ja etäopetus

16.6.2020 Kaija Peuna
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Johdanto Vuoden 2020 keväästä tuli koronakevät. Koronaviruksen uusi muoto COVID-19 muodostui maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja aiheutti ennennäkemättömän muutoksen oppilaitosten toimintaan. Etäopetukseen siirtyminen loi hetkessä uusia haasteita ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toimijoille. Kevään 2020 siirtymää etäopetukseen voidaan kuvata liminaalitilana eli siirtymätilana, joka tapahtuu ennakoimattomassa ja nopeassa muutoksessa, kuten pandemia ja sen aiheuttamat poikkeukselliset toimet ovat olleet. Moni […]