Tecken och akk i lexia – En revolution inom specialundervisningen

Terry (Thérèse) Grahn Under de dryga tio år jag jobbat med tecken, AKK (alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder), spcecialundervisning och habilitering, har jag störts bristen på skol- och övningsböcker ’skrivna på AAC/TAKK’ för specialbarn som saknar ett talat språk och en bruten läskod. Det gäller inte minst i Finland, på svenska, men också på finska. Under…

Jatka lukemista