Ammatillisen verkkopersoonan luominen

Työssäni ammatillisena opettaja koen yhtenä suurimmista haasteista riittämättömyyden tunteen ohjata opiskelijoita, joista lähes jokainen etenee omia polkujaan, omassa tahdissaan. Opintojen yksilöllistäminen yhdistettynä opiskelijoiden runsaisiin poissaoloihin asettaa opettajalle paineita tarjota laadukasta opetusta useasta asiasta yhtä aikaa. Tästä lähti ajatus voisiko opettaja ikään kuin monistaa itsensä sähköisen oppimateriaalin avulla?

Työni päätavoitteena oli hankkia itselleni lisää verkko-osaamista sekä rakentaa itselleni verkkopersoonallisuus. Kehittämistyössäni perehdyin ohjevideoiden tekemiseen, verkkopersoonallisuuden rakentamiseen ja blogin perustamiseen sekä lukuisiin minulle uusiin ohjelmiin ja verkkoympäristöihin.

Verkkoympäristöissä pystytään havainnollistamaan ja visualisoimaan monipuolisesti opetettavia asioita. Verkko tarjoaa myös loistavia mahdollisuuksia opetuksen ja opiskelijoiden oppimisprosessien tallentamiseen. Verkko-opetusta ja kontaktitunteja ei tulisikaan asettaa vastakkain, vaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti rinnakkain, myös erityisopetuksessa.

Mielestäni verkko-opetus sopii erityisopetukseen mainiosti, silloin kun se pystytään räätälöimään yksilöllisesti opiskelijoille sopivaksi. Jos verkko-opetuksen tavoitteena on kustannustehokkuus ja kontaktituntien määrän vähentäminen, on erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan asema heikko. Jos opetus tapahtuu virtuaalisesti, ja opettaja ei ole läsnä, korostuvat itseohjautuvuus ja opiskelemaan oppimisen taidot ja useinhan tukea tarvitsevilla on puutteita juuri näissä taidoissa.

Emeritusprofessori Kari Uusikylä on todennut että hyväksyvä ja kannustava vuorovaikutus on kaiken opetuksen ydin. Pystymmekö aitoon kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen verkon välityksellä? Sosiaalinen media antaa opettajalle uusia mahdollisuuksia kohdata opiskelijoitaan. Opettajan ja varsinkaan erityisopettajan ei tule kuitenkaan piiloutua teknologian taakse. Uskon lapselle ja nuorelle, täysin verkossa tapahtuvan opetuksen sijaan, olevan arvokkaampaa ja uniikimpaa jutella kasvotusten kannustavan ja aidosti kuuntelevan aikuisen kanssa. Sosiaalista media on tätä päivää ja oikein käytettynä se rikastuttaa ja monipuolistaa opetusta, mutta ainakaan erityisopetuksessa kone ei voi olla opettajan korvike.

Katso lisää tikkirokkia.blogspot.fi

Kirjoittaja Mari Kaija, +358503543109; mari.kaija@luovi.fi; 

 

 

 

 

Jätä kommentti