Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Puheenvuoroissa käsitellään erityisopetuksen kysymysten ohella osallisuutta, esteettömyyttä ja tasa-arvoisuutta.

Vaativa erityinen tuki – yhteistä täydennyskoulutusta perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen ammattilaisille

Vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa ja toisella asteella -täydennyskoulutushankkeessa kehitettiin perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen...

Tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ajatuksia työllistymisestä

Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää eurooppalaisessa IN-WORK –hankkeessa tukea tarvitsevien korkeaopiskelijoiden töihin siirtymistä. Hankkeessa on selvitetty, miten opiskelijat näkevät mahdollisuutensa työelämään...

Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä...

Erityistä tukea tarvitsevat S2-opiskelijat TUVA-koulutuksessa

Keväällä 2022 ammatilliseksi erityisopettajaksi valmistunut Outi Koivisto tarkastelee artikkelissa TUVA-koulutusta S2-opiskelijoiden ja erityisen tuen näkökulmasta. Opintoihinsa liittyvässä kehittämistehtävässään hän on...

Elämyksiä kentältä – matkalla ammatilliseksi erityisopettajaksi

Erityisopettajaopiskelijamme Sanna Heikkeri ja Sari Saastamoinen pohtivat kokemuksiaan harjoittelustaan ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa.

Eri tieteenalan tekijät keskustelemassa inklusiivisesta koulutuksesta ja yhteiskunnasta

Kansainvälisessä konferenssissa "Inclusive education and society strategies, practices, resources" käytiin laajaa keskustelua inkluusion määrittelystä ja inklusiivisen koulutuksen kehittämisestä. Kuinka taidelähtöisiä...

Tutkimustietoa erityisopettajien työn muutoksista ammatillisessa koulutuksessa 

Jamkin uudessa julkaisussa Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – Tutkimus työn muutoksista tarkastellaan erityisopettajien työn muuttumista ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Julkaisussa raportoitu  tutkimus ...

Erityinen tuki ja etäopetus

Johdanto Vuoden 2020 keväästä tuli koronakevät. Koronaviruksen uusi muoto COVID-19 muodostui maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja aiheutti ennennäkemättömän muutoksen oppilaitosten toimintaan. Etäopetukseen...

Visuaalinen hahmottaminen oppimisen haasteena hiusalan opinnoissa

kirjoittaja: Anne Naarala, ammattiopisto Gradia Käsittelin Ammatillisen erityisopettajan opintojeni kehittämistehtävässä visuaalista hahmottamista oppimisvaikeutena. Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi, kun pohdin hiustenleikkauksen...

Opettajankouluttajat inkluusion sanansaattajina

kirjoittaja: Raija Pirttimaa, professori, Jyväskylän yliopisto Etiopian opetusministeriön uuden koulutusstrategian mukaan opettajankoulutuksessa tulee ottaa huomioon inkluusio. JAMK:n johtamassa TECIP-hankeessa mukana...