Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja erityisopetuksesta.

Julkaisualustamme uudistuu

Erityisopettaja.fi-verkkolehden julkaisualusta uudistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajan julkaisusivustojen uudistuksen myötä vuoden 2023 aikana. Julkaiseminen ammatillisen erityisopetuksen teemoista jatkuu täysin uudella sivustolla...

Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta

Uusi julkaisu vaativasta erityisestä tuesta on ilmestynyt: Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta (theseus.fi). Julkaisussa tarkastellaan moniäänisesti vaativan erityisen tuen hallintoa, suomalaista...

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen -julkaisu ilmestynyt

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen -julkaisu Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä. Hirvonen Maija (toim) 2015. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Arviointi erityisopetuksessa kiinnostaa

Tupa oli täynnä JAMKin Dynamolla tiistaina 26.3.2013, kun lähes 240 innostunutta osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ajankohtaisia erityisopetuksen arviointiin liittyviä näkökulmia. Arviointi...

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta...

Julkaisuja erityisestä tuesta

Erityisluokka elämänkulussa Sisäasiainministeriön julkaisussa tarkastellaan peruskouluaikanaan erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelmäpolkuja. Selvitys on...

Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulua on kehitetty kohti esteetöntä korkeakoulua vuosina 2007–2008 toteutetun Esteettömät oppimisympäristöt – hankkeen avulla (ESOK). Esteetön korkeakoulu ottaa toiminnassaan...

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin.

Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Hirvonen, Maija (Akateeminen väitöskirja) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen koulutuksen...

Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties

Burns, E. (2006) Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties. British Journal of Special...

Julkaisu: Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset...