Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta

Uusi julkaisu vaativasta erityisestä tuesta on ilmestynyt: Puheenvuoroja vaativasta erityisestä tuesta (theseus.fi). Julkaisussa tarkastellaan moniäänisesti vaativan erityisen tuen hallintoa, suomalaista koulutusjärjestelmää, sen taustaa ja historiaa, paikannuksia erilaisiin organisaatioihin ja käytäntöihin, oppilaitosten arkea, rajankäyntejä yleisen, erityisen ja vaativan erityisen tuen määrityksissä sekä työelämässä oppimisen ja työllistymisen kysymyksissä. Kirjoittajina julkaisussa ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen…

Jatka lukemista

Tukilinja apurahat

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten, erityisesti lasten ja nuorten aktiivista ja tasa-arvoista elämää. Apurahamme on pääsääntöisesti suunnattu henkilöille, joilla on taloudellisia vaikeuksia hankkia tarvitsemiaan toiminta- tai työvälineitä tai osallistua kuntouttavaan toimintaan tai harrastukseen. Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman ohella rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen…

Jatka lukemista

Paikka ja kasvatus

Uusi julkaisu Lapin yliopistokustannukselta 2014.  ISBN 978-952-310-991-9 Eeva Kaisa Hyry-Beihammer, Mirja Hiltunen, Eila Estola (toim.) Paikka on monitahoinen käsite, ja se saa jälleen uusia muotoja, kun sitä tarkastellaan ihmisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Sanana ”paikka” voidaan ymmärtää monin tavoin, ja sille on olemassa useita tieteenalasta riippuvaisia määritelmiä. Ihmisen ja paikan suhde on kuitenkin erityinen. Käsitteen…

Jatka lukemista

Lukivaikeus koskettaa myös korkeasti koulutettuja

Tiedote 2.10.2013  / julkaisuvapaa heti Kuntoutussäätiössä on kuntoutettu elokuusta alkaen 18–35-vuotiaita, joilla on lukivaikeus. Maksuton kuntoutus on osa Kelan rahoittamaa tutkimushanketta, jossa selvitetään lukivaikeuden kuntoutuksen vaikutuksia. Halukkaita on ilmoittautunut 151, joista kuntoutukseen on valikoitunut tähän mennessä 41. Lähes puolet kuntoutuksessa olevista opiskelee ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lisäksi suurin osa alle korkeakouluikäisistä käy lukiota. – Emme kuitenkaan…

Jatka lukemista

Arviointi erityisopetuksessa kiinnostaa

Tupa oli täynnä JAMKin Dynamolla tiistaina 26.3.2013, kun lähes 240 innostunutta osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ajankohtaisia erityisopetuksen arviointiin liittyviä näkökulmia. Arviointi erityisopetuksessa -seminaarissa paikalla olleiden määrä ylitti yli kaksisataa kuulijaa ja lisäksi suuri joukko osallistui teemapäivään etänä, verkkovälitteisesti.

Jatka lukemista

Uusi julkaisu: Monta tapaa tukea

Opetushallituksen julkaisema Monta tapaa tukea esittelee työvälineitä yläkoululaisten elämänhallintataitojen kehittämiseen. Erityisesti moniammatillisen yhteistyön ja työparitoiminnan teemat ja käytänteet ovat esillä. Käytänteitä on kehitelty joustavaan perusopetukseen (JOPO) liittyvässä tutkimuksessa. Monta tapaa tukea – Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen (pdf)

Jatka lukemista

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa olevan odotettavissa. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Jatka lukemista

Mielenkiintoisia uusia julkaisuja

Erityisluokka elämänkulussa Sisäasiainministeriön julkaisussa tarkastellaan peruskouluaikanaan erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelmäpolkuja. Selvitys on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, opetusministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa ja se on osa Yhdenvertaisuus EtuSijalle (YES) -hanketta. Erityisluokka elämänkulussa Ammatillinen koulutus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokemana Pro gradu -tutkielmassa (Marita Hietanen Tampereen yliopisto) selvitettiin…

Jatka lukemista