Toimitus

Kids’ skills online – verkkotyökalu lasten psyykkisten ongelmien hoitoon

Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri Kids’ Skills Online on verkossa oleva interaktiivinen tietokoneohjelma, joka auttaa lapsia voittamaan erilaisia vaikeuksia. Ohjelma perustuu Muksuopille, Suomessa kehitetylle lasten ongelmien ratkaisemismenetelmälle. Muksuopissa lapset voittavat vaikeuksia opettelemalla taitoja, joiden oppiminen ratkaisee heidän ongelmansa.

Jatka lukemista

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa olevan odotettavissa. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Jatka lukemista

Seurauspedagogiikka – mitä se on?

Eila Burns, Anna Kaukanen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Auditoriossa tunnelma oli varsin tiivis, kun lähes kaksisatapäinen yleisö osallistui Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa maaliskuun lopulla pidettyyn seurauspedagogiikka –teemapäivään. Valtiotieteiden tohtori Sonja Kurtén-Vartio valotti innokkaalle kuulijakunnalle, mitä seurauspedagogiikka oikeastaan tarkoittaa. Lyhyesti sen voisi kiteyttää niin, että omista valinnoista seuraa aina jotain ja jokaisesta valinnasta on kannettava vastuu.

Jatka lukemista

Education in China

Ni Huaying (English name: Susan), lecturer in Shaoxing University, China. Exchange teacher at JAMK University of Applied Sciences, Teacher Education College in Spring 2010. Education in China generally consists of four phases, namely preschool education, primary education, secondary education and high education. Preschool education is becoming increasingly important in China since we attach more and…

Jatka lukemista

Matematiikan lähtötasokartoitus opiskelijoille, jotka opiskelevat pääsääntöisesti tietokoneavusteisesti

Kaisu Kulusjärvi Kun aloitin syksyllä 2009 matematiikan opettajan työt Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa, jouduin uuteen tilanteeseen, jossa osalla opiskelijoistani oli hyvin suuria motorisia haasteita ja osalla opiskelijoista oli niiden lisäksi myös hyvin heikko näkö. Eräässä opetusryhmässäni nämä haasteet yhdistyivät, ja tässä ryhmässä oli kaksi pyörätuoliopiskelijaa, jotka molemmat käyttivät hyvin paljon tietotekniikkaa avukseen opinnoissaan.

Jatka lukemista

Mielenkiintoisia uusia julkaisuja

Erityisluokka elämänkulussa Sisäasiainministeriön julkaisussa tarkastellaan peruskouluaikanaan erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelmäpolkuja. Selvitys on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, opetusministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa ja se on osa Yhdenvertaisuus EtuSijalle (YES) -hanketta. Erityisluokka elämänkulussa Ammatillinen koulutus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kokemana Pro gradu -tutkielmassa (Marita Hietanen Tampereen yliopisto) selvitettiin…

Jatka lukemista