Diversiteetistä dynamiikkaa duuniin

Mikä ihmeen diversiteetti? Mitä se tarkoittaa? Miksi se on tärkeää?

Työelämän monimuotoisuus, diversiteetti

Työyhteisö muodostuu monenlaisista ihmisistä – vaihdella voivat niin ikä, kulttuuritausta, luonne kuin toimintakykykin. Myös asiakaskunta on hyvin monimuotoinen. Osa näistä eroista on ulkoisesti havaittavissa, osa ei. Voisiko ihmisten erilaisuutta ja monimuotoisuutta eli diversiteettiä hyödyntää organisaation voimavarana?

Työelämän monimuotoisuus- eli diversiteettiajattelussa huomioidaan työntekijöiden erilaiset taustat ja lähtökohdat. Se kunnioittaa ihmisten erilaisia kykyjä, taitoja, tarpeita, odotuksia, mieltymyksiä ja työskentelytyylien vaihtelua. Keskeistä monimuotoisuusajattelussa on erilaisuuden arvostaminen sekä koko henkilöstön erilaisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen tuo mukanaan haasteita työorganisaatioihin. Työyhteisöissä tarvitaan sekä työntekijöiden joustavaa diversiteettiajattelua että vankkaa monimuotoisen työyhteisön johtamista, mutta miten se onnistuu?

 Miksi diversiteetin hyödyntämiseen kannattaa panostaa?

Diversiteetin, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen työorganisaatiossa lisää työyhteisön hyvinvointia. Työssään viihtyvät ja motivoituneet työntekijät omalta osaltaan lisäävät työorganisaation tehokkuutta. Työvoiman diversiteetin hyödyntämisen on myös huomattu lisäävän työpaikan innovatiivisuutta, kun rutinoituneita toimintamalleja tarkastellaan uusin, erilaisin ajatuksin.

 Miksi opiskelmaan diversiteettivalmennusta?

Diversiteettivalmennus antaa sinulle mahdollisuuden tulla tietoisemmaksi ihmisten monimuotoisuuden kirjosta työelämässä. Pääset kehittämään omaa sensitiivisyyttäsi ja minä-taitojasi työyhteisön diversiteetin kohtaamiseen. Samalla löydät uutta iloa työhösi. Opit palvelemaan asiakkaitasi yksilöllisesti ja aidosti kohdaten. Voit myös syventää taitojasi diveristeettivalmentajaksi.

Kirjoittajat Eila Burns ja Kaija Peuna, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti