Erityistä tukea tarvitsevien työtä tunnetuksi – raitiovaunussa

ERASMUS+-hanke ”SEN Employment Links” (2015-2017) oli kolmen maan (Suomi, Tsekki ja Englanti) yhteistyöhanke, jonka tavoitteena oli edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä.

Northamptonin yliopiston koordinoimassa hankkeessa paitsi kerättiin ja levitettiin tietoa työllistymisen hyvistä käytänteistä, myös luotiin työkaluja työnantajille työllistämisen tueksi ja erityistä tukea tarvitsevien työnhakuun.

Yhtenä osana hyvien käytänteiden levitystä on ollut kiertävä posterinäyttely, jossa Suomen osalla esitellään mm. JAMK:ssa jo vuosia työssäkäyneen Mika Peräsen työpolkua. Kaikissa kolmessa partnerimaassa laaditut posterit kiersivät toukokuun 2016 Brnossa (Tsekki) raitiovaunulinjan nro 1 seinillä, jossa kiireiset työmatkalaiset saivat ihailla kuvauksia osaajista ja heidän onnistuneista työllistymisen tarinoistaan.