Miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa?

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selvittää, miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa. Kysyin asiaa pienimuotoisella kyselyllä sekä lukio-opettajilta että -opiskelijoilta. Suurin osa heidän vastauksistaan liittyi opetusmenetelmiin ja opettajan tapaan olla vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Tätä suuntaviivana pitäen, perehdyin oppimispsykologiseen tietoon, motivaatioteorioihin sekä aiempiin tutkimuksiin.

Kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta tein tiivistelmän siitä, mitä opiskelija tarvitsee motivoituakseen ja oppiakseen. Nämä asiat liittyvät tavoitteisiin, tehtäviin ja oppimisympäristöön. Opiskelijan tavoitteiden tulee olla hänen itsensä hyväksymiä, niiden täytyy tuntua ponnistelemisen arvoisilta ja vastata kysymyksiin: mitä, milloin, miten ja miksi. Tehtävien tulee olla opiskelijalle haastavia, mutta ei liian, vaan opiskelijan täytyy kokea onnistuvansa niiden teossa. Tehtävien pitäisi ohjata ymmärtämään, pohtimaan ja perustelemaan asioita eri näkökulmista. Oppimisympäristössä opiskelijan tulisi voida kokea turvallisuutta, iloa ja yhteenkuulumisen tunteita. Oppimisympäristön tulisi mahdollistaa oppiminen useilla eri tavoilla. Näiden kaikkien osatekijöiden toteuttamisessa on opettaja avainasemassa. Toteuttaessaan kaikkia osatekijöitä opetuksessaan opettaja samalla tukee myös erilaisia oppijoita osana luokkaopetusta ja samoilla opetusmenetelmillä kuin muitakin oppijoita.

Tiivistettyäni opiskelijan motivoitumiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvät osatekijät, kokosin niiden mukaisia opetusmenetelmiä julisteen muotoon. Julisteen opetusmenetelmät pohjautuvat lähinnä omiin, mutta myös kollegoiden ja kirjallisuuden pohjalta löytämieni opetuksellisten ideoiden pohjalle. Julisteen tarkoituksena on innostaa opettajia kokeilemaan uutta opetuksessaan joko pieninä annoksina oppituntiensa aikana tai sitten järjestämään kurssinsa laajemminkin ideoiden ympärille. Kokoamani opetusmenetelmät pyrkivät muun muassa opiskelijan aktivoimiseen, tavoitteiden tarkistamiseen, ongelmaperusteisuuteen, oppiaineiden integrointiin sekä monipuolisesti eri aistikanavien hyödyntämiseen.

Tekijä: Erja Väisänen. S-posti: e.t.vaisanen@gmail.com, Puhelin: 050 526 4499. Opiskelija eriyisopettajankoulutuksessa Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

 

 

 

2 kommenttia

  1. Saako julistetta ostaa ja millä hinnalla, jos saa? Voisi olla hyvä saada joka opintoalalle opettajien virikkeeksi.

Jätä kommentti