”Hankalina opiskelupäivinä on hyvä kun tietää, että joku aina auttaa”

Ammattiin opiskelevan ryhmäytymisestä Oppilaitos on monenlaisten sosiaalisten tilanteiden, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen paikka. Vaikka oppimisympäristöt, -tavat ja -välineet voivat olla mitä moninaisempia, töitä tehdään harvoin yksin. Töissä ja koulussa kuulutaan aina johonkin ryhmään. Kiinnittyminen omaan ryhmäänsä on yksi tärkeimmistä tekijöistä, että opiskelija menestyy opinnoissaan ja pääsee tavoiteaikataulussa ”maaliin”. Opiskelijalle ryhmäytyminen eikä opettajalle ryhmäyttäminen kuitenkaan ole…

Jatka lukemista

Vuorovaikutustaitojen oppiminen digitaalisen tarinankerronnan keinoin

Johdanto Ammatilliseen erityisopettaja-opintoihimme kuuluvan kehittämistyön lähtökohtana oli havaintomme, että ammatillisessa koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vuorovaikutustaitojen oppimiseen osana kaikkea opetusta ja ohjausta. Heikot vuorovaikutustaidot näkyvät osaltaan oppilaitosten työrauhaongelmina ja kiusaamisena. Omassa työssämme olemme nähneet nuoria, joilla ei ole työelämän kannalta riittäviä sosiaalisia taitoja. Alalla kuin alalla tarvitaan yhteistyötaitoja. Toimiva vuorovaikutus luo edellytykset työnteon ja…

Jatka lukemista