Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin.

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa.

Hirvonen, Maija (Akateeminen väitöskirja)

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Tutkimus osoitti, että ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa koulutuksen rakenteeseen ja koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisopetus laajeni tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin 1970-luvulta lähtien. Tähän aikaan ammatillisen erityis-opettajan työ koostui työskentelystä työvaltaisissa pienryhmissä. Erityisopettajan työ oli autonomista ja vastuutettua, mutta erillistä yleisopetuksesta. 1990-luvun koulutuksen lainsäädännöllisten ja rakenteellisten muutosten myötä myös erityisopetuksen toteutusmuoto muuttui. Ammattikoulut muuttuivat monipuolisiksi palvelukouluiksi, joissa korostuvat joustavat koulutusrakenteet ja yksilölliset oppimispolut. Tämä asetti erityisopetukselle ja erityisopettajan työlle uudenlaisia haasteita.

Erityisopettajien osaamisen hyödyntäminen edellyttää vastuutusta erityis-opetuksen tehtäviin yhtenäisen erityisopetuksen palvelustrategian pohjalta. Erityisopettajien näkökulmasta tarvitaan kollegiaalista yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ammatillisen identiteetin ja työssä kehittymisen tueksi.

Sarja:  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 64
Koulutusyksikkö:  Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-088-7
Julkaisuvuosi: 2006

Julkaisun hankinta:  http://www.tahtijulkaisut.net/kauppa/product_details.php?p=16

Julkaisun voi lukea myös verkossa:  https://oa.doria.fi/handle/10024/42259