Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä myös oppilaitoksissa. Tässä artikkelissa ammatillisen erityisopettajankouluksen lehtori Jari Karttunen (Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä taiteellinen johtaja ja ohjaaja Liisa Isotalo (OSIRIS teatteri) esittävät yhden lähestymistavan siitä, kuinka Ukrainan sodan herättämiä tunteita voi käsitellä luovan ilmaisun ja toiminnallisten menetelmien kautta.

Jatka lukemista

Koulutusta arvioinnista, hahmottamisvaikeuksista ja osallistavasta toimintakulttuurista

Erityistä tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ja osaamisen arviointi ammatillisessa koulutuksessa 2 op Kiinnostavatko sinua erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamisen ja oppimisen arviointi? Pohditko mukauttamiseen liittyviä kysymyksiä? Tule koulutukseemme, joka toteutetaan Oulussa  21.3 ja 18.4.206. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville. Ilmoittaudu koulutukseen 6.3.2016 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/opelle   Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa…

Jatka lukemista

Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisesta koulutuksessa. Tästä sainkin aiheen työhöni, sillä tämän periaatteen mukaan mahdollisuudet kansainvälistymiseen pitäisi tarjota myös heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Työn tarkoituksena oli myös erityisopiskelijoiden kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen ja samoin selvittää onko kansainvälisellä työssäoppimisella vaikutusta opiskelijoiden…

Jatka lukemista

Erityistä tukea tarvitseva nuori työssä oppimassa Espanjassa

Nuorten halu ja kiinnostus ulkomaan vaihdoista ja työmahdollisuuksista on kasvanut viime vuosina todella paljon. Omassa oppilaitoksessani yhteistyötä mm. Saksaan, Norjaan, Tanskaan ja Espanjaan lisätään ja kehitetään kokoajan, joten myös mahdollisuudet päästä ulkomaille ovat lisääntyneet. Erityistä tukea tarvitseva nuori voi lähteä siinä missä muutkin työssä oppimaan ulkomaille kunhan vain kaikki puitteet sen mahdollistavat.

Jatka lukemista

Pohjois-Savon opiston erityisopetussuunnitelmaprojekti

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillinen koulutus tulee toteuttaa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaisesti tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. (OPH 2011, 10.) Näillä sanoilla Opetushallitus antaa määräyksen ammatillisille oppilaitoksille erityistä tukea…

Jatka lukemista

Arviointi erityisopetuksessa kiinnostaa

Tupa oli täynnä JAMKin Dynamolla tiistaina 26.3.2013, kun lähes 240 innostunutta osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ajankohtaisia erityisopetuksen arviointiin liittyviä näkökulmia. Arviointi erityisopetuksessa -seminaarissa paikalla olleiden määrä ylitti yli kaksisataa kuulijaa ja lisäksi suuri joukko osallistui teemapäivään etänä, verkkovälitteisesti.

Jatka lukemista

Havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta

Saana Menschakoff, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johdanto Tarkoituksenani on tehtävässäni kuvata henkilökohtaisia kokemuksiani ja havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta ja elämästä Itävallassa. Pyrin osaltani myös rohkaisemaan ja kannustamaan niin opiskelijoita kuin perheellisiäkin kokeilemaan asumista ja elämistä ulkomailla.

Jatka lukemista

MAAHANMUUTTAJIEN LÄHTÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN ERITYISOPETUKSESSA

Sirkka Kauhanen ja Helka Piirainen, Opiskelijoita ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa, AOKK Jyväskylä Johdanto Maahanmuutto on lisääntynyt ja sen oletetaan edelleen lisääntyvän. Lisäksi yhteiskunta on moniarvoistunut. Tämän vuoksi maahanmuuttajien opetus on muodostunut yhdeksi ajankohtaisimmista opetusalan haasteista. Vieraitten kulttuurien ja maailmankatsomusten kohtaaminen on oppilaitosten päivittäinen haaste. Tämä edellyttää ammatilliselta erityisopettajalta perehtymistä monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajaopiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen. Ammatillisen erityisopettajan…

Jatka lukemista

Erityisopetuksen nykytilanteen kartoittaminen ja yhteistyön aloitus Etelä-Karjalan Ammattiopistossa

Sanna Kettunen ja Jaana Väyrynen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kartoittaa erityisopetuksen nykytilanne lukuvuonna 2010-2011 Etelä-Karjalan ammattiopistossa ja ideoita mahdollisuuksia yhteistyölle Ammattiopisto Luovin kanssa. Toiveena oli, että kartoitamme erityisesti niitä odotuksia ja tarpeita, joita henkilöstöllä on erityisopetuksen osalta. Valitsimme kartoituksen ja ideoinnin työtavaksi paneelikeskustelun. Paneelikeskustelua suositellaan käytettäväksi silloin, kun halutaan jakaa tietoa, hakea…

Jatka lukemista

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa olevan odotettavissa. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Jatka lukemista

Seurauspedagogiikka – mitä se on?

Eila Burns, Anna Kaukanen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Auditoriossa tunnelma oli varsin tiivis, kun lähes kaksisatapäinen yleisö osallistui Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa maaliskuun lopulla pidettyyn seurauspedagogiikka –teemapäivään. Valtiotieteiden tohtori Sonja Kurtén-Vartio valotti innokkaalle kuulijakunnalle, mitä seurauspedagogiikka oikeastaan tarkoittaa. Lyhyesti sen voisi kiteyttää niin, että omista valinnoista seuraa aina jotain ja jokaisesta valinnasta on kannettava vastuu.

Jatka lukemista

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin.

Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Hirvonen, Maija (Akateeminen väitöskirja) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Tutkimus osoitti, että ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa koulutuksen rakenteeseen ja koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisopetus laajeni tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin 1970-luvulta lähtien. Tähän aikaan ammatillisen erityis-opettajan työ koostui työskentelystä työvaltaisissa pienryhmissä. Erityisopettajan työ oli autonomista…

Jatka lukemista