erityisopetus

Vaativa erityinen tuki – yhteistä täydennyskoulutusta perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen ammattilaisille

Vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa ja toisella asteella -täydennyskoulutushankkeessa kehitettiin perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen...

Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä...

Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen...

Erityistä tukea tarvitseva nuori työssä oppimassa Espanjassa

Nuorten halu ja kiinnostus ulkomaan vaihdoista ja työmahdollisuuksista on kasvanut viime vuosina todella paljon. Omassa oppilaitoksessani yhteistyötä mm. Saksaan, Norjaan,...

Pohjois-Savon opiston erityisopetussuunnitelmaprojekti

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön...

Arviointi erityisopetuksessa kiinnostaa

Tupa oli täynnä JAMKin Dynamolla tiistaina 26.3.2013, kun lähes 240 innostunutta osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ajankohtaisia erityisopetuksen arviointiin liittyviä näkökulmia. Arviointi...

Havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta

Saana Menschakoff, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johdanto Tarkoituksenani on tehtävässäni kuvata henkilökohtaisia kokemuksiani ja havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta ja elämästä...

Maahanmuuttajien lähtökohtien huomioiminen erityisopetuksessa

Sirkka Kauhanen ja Helka Piirainen, Opiskelijoita ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa, AOKK Jyväskylä Johdanto Maahanmuutto on lisääntynyt ja sen oletetaan edelleen lisääntyvän. Lisäksi...

Erityisopetuksen nykytilanteen kartoittaminen ja yhteistyön aloitus Etelä-Karjalan Ammattiopistossa

Sanna Kettunen ja Jaana Väyrynen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kartoittaa erityisopetuksen nykytilanne lukuvuonna 2010-2011 Etelä-Karjalan ammattiopistossa ja...

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta...