Arviointi erityisopetuksessa kiinnostaa

Arviointi erityisopetuksessa teempäivä JAMKssa
Tupa oli täynnä JAMKin Dynamolla tiistaina 26.3.2013, kun lähes 240 innostunutta osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ajankohtaisia erityisopetuksen arviointiin liittyviä näkökulmia. Arviointi erityisopetuksessa -seminaarissa paikalla olleiden määrä ylitti yli kaksisataa kuulijaa ja lisäksi suuri joukko osallistui teemapäivään etänä, verkkovälitteisesti.

Ammatillisista erityisopettajista ja erityisopetuksesta kiinnostuneiden kuulijoiden päivän aloitti Päivi Pietiläinen Jyväskylän ammattiopistosta valottaen arviointikriteereiden laatimisprosessia käytännön näkökulmasta.

Yksi päivän odotetuimmista puhujista, opetusneuvos Pirkko Laurila Opetushallituksesta puolestaan avarsi opiskelija arvioinnin kokonaisuutta pohtimalla muun muassa kysymystä – Miksi opiskelijoita arvioidaan?  Laurila korosti, että arvioinnin tulee ennen kaikkea ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijoita oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Arvioinnin tulee myös kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja ja vahvistaa myönteistä ammatti-identiteettiä. Osaamisen tunnistamisen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin kysymykset olivat myös keskeisesti esillä hänen esityksessään.

Ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaisia teemoja esitteli omassa puheenvuorossaan Juhani Kulmala (OPH). Aiheet koskettivat mm. palveluverkostojen kehittämistä, kolmiportaisen tuen jatkumon haasteita, opiskelijavalintaan liittyviä kysymyksiä, oppimisen esteettömyyttä ja saavutettavuutta, pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valmistelua (VAKUVA II -hanke), opiskelun läpäisyn tehostamista sekä VALMA-uudistusta (jonka tarkoituksena on yhdistää neljä eri koulutusmuotoa: vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutukseen valmistava koulutus, ammattistartti ja kotitalousopetus).

 Asiaa erityisopetuksesta siis riitti monesta näkökulmasta ja päivä sujui hienosti. Oli ilo nähdä suuri joukko kiinnostuneita paikan päällä ja etäyhteyden päässä. Seminaaripäivän järjestivät JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammatilliset erityisopettajat ry.

Tavataanhan taas ensi vuonna?