Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen

Honkanen, E.; Kaikkonen, L. ja Kotila, H. (toim) Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen tarkastelee ammatillista koulutusta erilaisen oppijan ja yksilöllisen oppimisen näkökulmasta. Tämän näkökulman kautta kirjan artikkeleissa käsitellään oppimiseen liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat oppijaa, opettajayhteisöä ja oppimisympäristöjä.

Jatka lukemista

Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulua on kehitetty kohti esteetöntä korkeakoulua vuosina 2007–2008 toteutetun Esteettömät oppimisympäristöt – hankkeen avulla (ESOK). Esteetön korkeakoulu ottaa toiminnassaan ja oppimisympäristöissään suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden ja henkilöstön monenlaisuuden. Esteetön oppimisympäristö käsittää niin fyysisen, sosiaalisen kuin psyykkisenkin ympäristön. Korkeakoulujen esteettömyyden kehittämisessä on tähän saakka kiinnitetty enemmän huomiota tilakysymyksiin ja lähinnä liikkumisen esteisiin. Esteettömyystyötä tarvitaan kuitenkin myös…

Jatka lukemista

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin.

Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Hirvonen, Maija (Akateeminen väitöskirja) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Tutkimus osoitti, että ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa koulutuksen rakenteeseen ja koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisopetus laajeni tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin 1970-luvulta lähtien. Tähän aikaan ammatillisen erityis-opettajan työ koostui työskentelystä työvaltaisissa pienryhmissä. Erityisopettajan työ oli autonomista…

Jatka lukemista

Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties

Burns, E. (2006) Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties. British Journal of Special Education (33), 2, 62-67. This article is based upon a study that the author undertook while studying at the University of Birmingham. It describes the effectiveness of peer tutoring and the advantages of the structured ‘pause, prompt…

Jatka lukemista

Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarkastelevat opettajan työn peruskysymyksiä. Opettajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa jäsentää muuttuvaa maailmaa ja työelämän vaatimuksia oppimisen lähtökohdaksi. Toisaalta opettajan täytyy pystyä hahmottamaan oppijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämänkokemuksista nousevia päämääriä.

Jatka lukemista

Maisemia matkalta.

Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin. Hirvonen, Maija – Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa luodaan näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen ja ammatillisen erityisopettajan työhön. Kahden vuosikymmenen kuluessa ammatillisen erityisopettajan työ on kehittynyt erityisryhmän opettamisesta monimuotoiseksi, sekä yksilöä että yhteisöä tukevaksi ja konsultoivaksi osaamiseksi. Merkittävä osa ammatillisen erityisopettajan nykyisestä työstä muotoutuu sellaisten asenteellisten ja toiminnallisten oppimisympäristöjen ja yhteistyöverkostojen…

Jatka lukemista

Opettajuutta kehittämässä

Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen. Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja) Tässä tutkimusraportissa kuvataan ja arvioidaan opettajuuden kehittämistä ja kehittymistä opettajan-koulutuksen aikana. Tutkimuksen lähtökohtana on Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 1993–97 toteutettu Vaikeimmin Kehitysvammaisten Aikuisten (VaKA-) opettajankoulutuskokeilu, jossa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä koulutettiin opettajia vaikeimmin kehitysvammaisten oppijoiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Tutkimus…

Jatka lukemista

Educating Everyone Together

Kaikkonen, L.,Cornelissen, L., Grosvenor, I., Krebs, N., Rose, R. and Vaughan, R. (2000) The report describes and assessess a Socrates Comenius 3.1. project to develop a European in-service module for educational staff in special education (SEN).  It includes insights of the whole project and its basic backgrounds of inclusive education. Most emphasis is given however,…

Jatka lukemista