Julkaisuja: Opettajuutta kehittämässä, Educating Everyone Together & Maisemia matkalta

Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen

Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja)

Tässä tutkimusraportissa kuvataan ja arvioidaan opettajuuden kehittämistä ja kehittymistä opettajan-koulutuksen aikana. Tutkimuksen lähtökohtana on Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 1993–97 toteutettu Vaikeimmin Kehitysvammaisten Aikuisten (VaKA-) opettajankoulutuskokeilu, jossa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä koulutettiin opettajia vaikeimmin kehitysvammaisten oppijoiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Tutkimus tarkastelee myös kokeilussa koulutettujen VaKA-opettajien sijoittumista työelämään ja heidän työtään viisi vuotta opettajankoulutuksen päättymisestä.

Raportti kohdentuu vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten opetuksen kehittämiseen ja heidän opettajiensa koulutukseen, mutta se antaa pohdittavaa kaikille erilaisten oppijoiden yksilöllisyydestä ja oppimisesta sekä niiden laajemmista konteksteista kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 23
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-027-5
Julkaisuvuosi: 2003

 

Educating Everyone Together

Kaikkonen, L.,Cornelissen, L., Grosvenor, I., Krebs, N., Rose, R. and Vaughan, R. (2000)

The report describes and assessess a Socrates Comenius 3.1. project to develop a European in-service module for educational staff in special education (SEN).  It includes insights of the whole project and its basic backgrounds of inclusive education. Most emphasis is given however, on respecting the experiences of the teachers participating in the module by bringing forth their voices and thoughts on educating everyone together in Europe.

Maisemia matkalta. Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin

Hirvonen, Maija & Kaikkonen, Leena (toim.)

Tässä julkaisussa luodaan näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen ja ammatillisen erityisopettajan työhön. Kahden vuosikymmenen kuluessa ammatillisen erityisopettajan työ on kehittynyt erityisryhmän opettamisesta monimuotoiseksi, sekä yksilöä että yhteisöä tukevaksi ja konsultoivaksi osaamiseksi. Merkittävä osa ammatillisen erityisopettajan nykyisestä työstä muotoutuu sellaisten asenteellisten ja toiminnallisten oppimisympäristöjen ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta, jotka luovat edellytyksiä erityistä tukea tarvitsevan henkilön varsinaiselle oppimiselle.

Tässä julkaisussa erityisopetusta tarkastelevat ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajankoulutuksen omat kouluttajat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Näkökulmana on ensisijaisesti ammatillisen erityisopettajan työ, mutta toivomme, että nämä pohdinnat antavat ajatuksia myös muille erilaisten oppijoiden oppimisesta ja siihen liittyvän opettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 52
Koulutusyksikkö: ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-069-0
Julkaisuvuosi: 2005