Opettajuutta kehittämässä

Opettajuutta kehittämässä.Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen.

Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja)

Tässä tutkimusraportissa kuvataan ja arvioidaan opettajuuden kehittämistä ja kehittymistä opettajan-koulutuksen aikana. Tutkimuksen lähtökohtana on Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 1993–97 toteutettu Vaikeimmin Kehitysvammaisten Aikuisten (VaKA-) opettajankoulutuskokeilu, jossa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä koulutettiin opettajia vaikeimmin kehitysvammaisten oppijoiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Tutkimus tarkastelee myös kokeilussa koulutettujen VaKA-opettajien sijoittumista työelämään ja heidän työtään viisi vuotta opettajankoulutuksen päättymisestä.

Raportti kohdentuu vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten opetuksen kehittämiseen ja heidän opettajiensa koulutukseen, mutta se antaa pohdittavaa kaikille erilaisten oppijoiden yksilöllisyydestä ja oppimisesta sekä niiden laajemmista konteksteista kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 23
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-027-5
Julkaisuvuosi: 2003

Julkaisun hankinta: http://www.tahtijulkaisut.net/kauppa/product_details.php?p=49

Jätä kommentti