Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulua on kehitetty kohti esteetöntä korkeakoulua vuosina 2007–2008 toteutetun Esteettömät oppimisympäristöt – hankkeen avulla (ESOK). Esteetön korkeakoulu ottaa toiminnassaan ja oppimisympäristöissään suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden ja henkilöstön monenlaisuuden. Esteetön oppimisympäristö käsittää niin fyysisen, sosiaalisen kuin psyykkisenkin ympäristön. Korkeakoulujen esteettömyyden kehittämisessä on tähän saakka kiinnitetty enemmän huomiota tilakysymyksiin ja lähinnä liikkumisen esteisiin. Esteettömyystyötä tarvitaan kuitenkin myös suunnittelussa, opintoasioissa, henkilöstökoulutuksessa ja vies­tinnässä.

Hankkesta on nyt ilmestynyt julkaisu:

Tekijä:  Maija Hirvonen (toim.)
Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun puheenvuoroja
Koulutusyksiköt: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN 1796-010X
ISBN 978-951-830-151-9
Julkaisuvuosi: 2009
Hinta: 15 €

Lisätiedot:  Lataa verkkojulkaisu (ilmainen)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.