Maahanmuuttajan mahdollisuudet -tapahtuma Joensuussa

Joensuussa järjestettiin kuudetta kertaa maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma 18.11.2014. Tapahtuman järjestäjinä toimivat maahanmuuttajatyön keskus Sillalla toimivat järjestöt: Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry, Suomen pakolaisapu ry ja Joensuun seudun monikulttuurisuus yhdistys (JoMoni). Tapahtumassa kohtasivat maahanmuuttajat ja organisaatiot, joilla on tarjota koulutus-, työ- ja osallistumismahdollisuuksia. Organisaatiot esittelivät toimintaansa näyttelyalueella, ja lisäksi auditoriossa oli lyhyitä tietoiskuja eri palvelujentuottajilta.

joensuuErityisopettajan työ on monilta osin muutoksessa. Meidän oma kiinnostuksemme erityisopettajaopiskelijoina heräsi nähdä, kuulla ja kohdata eri kulttuureista olevia ihmisiä sekä tulla tietoiseksi, mitä koulutus-, harrastus- ja työnsaantimahdollisuuksia heille on tarjolla Pohjois-Karjalassa.

Joensuun maahanmuuttajapalvelut on keskitetty maahanmuuttajatyönkeskuksen (SILTA) alle. Yksi keskuksen toimijoista on Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), joka on vuoden 2009 alussa perustettu järjestö. Se edistää monikulttuurisuutta Joensuun seudulla. Yhdistys toimii rasismia vastaan ja valvoo maahanmuuttajien etuja. Keskustelimme JoMonin edustajan Hanna-Leena Partisen kanssa, joka kertoi yhdistyksen toiminnan olevan monipuolista. Yhdistys antaa neuvontaa maahanmuuttajille, järjestää erilaisia kursseja ja keskustelutilaisuuksia, ja lisäksi he kirjoittavat mielipidekirjoituksia ja kannanottoja. Toimintaan on sisältynyt muun muassa monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke, jonka tehtävänä oli rohkaista maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kansalaistoimintaan tai perustamaan omia yhdistyksiä. Hanke on päättynyt vuonna 2014. (JoMoni 2014).

Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma tarjosi tietoa maahanmuuttajille suunnatusta. koulutuksesta. Koulutusta on tarjolla eri koulutus-asteilla ja useilla eri organisaatioilla. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattua koulutusta ovat mm. kotouttamiskoulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja kielikoulutukset. Ammattilisessa koulutuksessa maahanmuuttajat opiskelevat perusopetusryhmissä. Opiskelu voi jatkua aina korkeakouluihin saakka, jossa tarjolla on myös englanninkielistä koulutusta. Joensuun nuorisoverstas ry:n jaksoilla nuori saa työnhakutietoa, koulutus- ja ammattitietoutta, ja he oppivat erilaisia kädentaitoja- ja tekniikoita, työelämänsääntöjä ja asiakaspalvelua (Nuorisoverstas 2014).

Tapahtumassa kerrottiin myös siitä, mistä löytyy tietoa kootusti esimerkiksi erilaista järjestöistä ja yhdistyksistä, julkisista palveluista sekä tietoa Suomesta ja Suomeen asettumisesta. Omaa toimintaansa olivat esittelemässä mm. Joensuun tulkkikeskus, Kela, Itä-Suomen maistraatti, rikosuhripäivystys, seurakunnat, MLL, Pohjois-Karjalan yrittäjät sekä erilaiset hankkeet.

Maahanmuuttajille on tarjolla paljon toimintaa myös vapaa-ajalle. Martat järjestävät maahanmuuttajille ja heidän perheilleen arki tutuksi kursseja. Nuorisotoimen edustajat esittelivät Joensuun kaupungin nuorisotoimen palveluja. Nuorille on tarjolla monipuolisesti toimintaa useissa eri pisteissä, jonne ovat tervetulleita myös maahanmuuttajanuoret. Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat myös maahanmuuttajien käytettävissä. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat mennä mukaan vaikka SPR:n toimintaan.

Erityisopettajan näkökulmasta oli mukava nähdä, miten paljon erilaisia koulutus- työ- ja osallistumismahdollisuuksia maahanmuuttajille on tarjolla Pohjois-Karjalassa. Palvelujen järjestämisessä korostettiin ”matalan kynnyksen periaatetta”, jotta ihmisten on helppo tulla mukaan toimintaan. Tapahtumassa oli mukana paljon näytteilleasettajia ja tietoa oli paljon saatavilla. Myös osallistujia oli paikalla runsaasti. Osallistujat olivat suurelta osin työikäisiä ja edustivat eri kansallisuuksia. Sitä pohdimme, että missä olivat nuoret maahanmuuttajat, sillä heille tapahtumassa olisi ollut myös paljon tietoa tarjolla.

Tapahtumasta saimme paljon uutta ja hyödyllistä tietoa, jota voimme käyttää omassa opetustyössämme. Osaamme ohjata maahanmuuttajaopiskelijoita palvelujen piiriin. Maahanmuuttajille on tarjolla juuri heille kohdennettuja palveluja ja toimintaa, mutta pääsääntöisesti maahanmuuttajat halutaan mukaan valtaväestön toimintaan. Tämä nopeuttaa heidän kotoutumistaan, kielen oppimista ja tutustumista paikallisiin ihmisiin. Osallistujana jäi sellainen tunne, että tallaiselle tilaisuudelle on tarvetta. Tilaisuudessa kohtasivat sekä maahanmuuttajat että palvelujentuottajat samassa paikassa, ja tietoa sai sekä suullisesti että kirjallisesti. Alla linkkejä, joiden kautta voi etsiä tietoa aiheeseen liittyen.

Lähteet:

  • www.infopankki.fi
  • www.jomoni.fi
  • www.jelli.fi
  • www.nuorisoverstas.fi
  • www.meillesaatulla.net
  • www.lifefinland.fi
  • www.pakolaisapu.fi

Kirjoittajat: Tuula Ikonen ja Eine Väyrynen, opiskelijoita ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkekoulu