erityisopetuksen suunnitelma

Pohjois-Savon opiston erityisopetussuunnitelmaprojekti

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön...

Erityisopetuksen kehittäminen Savon ammatti – ja aikuisopistossa, Toivalan yksikössä

Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Johdanto  Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kehittää erityisopetusta Savon Ammatti- ja aikuisopiston Toivalan...