ammatillinen erityisopetus

Vaativa erityinen tuki – yhteistä täydennyskoulutusta perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen ammattilaisille

Vaativaa erityistä tukea perusopetuksessa ja toisella asteella -täydennyskoulutushankkeessa kehitettiin perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen...

Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä...

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen -julkaisu ilmestynyt

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen -julkaisu Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä. Hirvonen Maija (toim) 2015. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Omaohjelman toteuttaminen lisäopetuksessa

Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävässä perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista kolmiportaista tuen mallia. Lakimuutos on tullut vuonna 2010 ja...

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työssäoppiminen ulkomailla

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia...

Erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla

Susanna Malin  ja Tuovi Rinne, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä, AOKK TIIVISTELMÄ Työskentelemme Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla ja opetamme lähihoitajaopiskelijoita. Halusimme kehittämistyössämme tarkastella...

Pirkanmaan ammatillisten koulutusten järjestäjien voimavarat entistä tehokkaammin käyttöön

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinoinnille voimakas tarve Pirkanmaan alueella toimii yhteensä 12 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista neljä...

Erityisopetuksen kehittäminen Savon ammatti – ja aikuisopistossa, Toivalan yksikössä

Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Johdanto  Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kehittää erityisopetusta Savon Ammatti- ja aikuisopiston Toivalan...

Samanaikaisopetuksen kehittäminen ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikössä

Hynynen Rauno  ja Rose Jane, ammatillisia erityisopettajaopiskelijoita, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Kehittämishanke syntyi tarpeesta kehittää toimivia tapoja toteuttaa samanaikaisopetusta ammattiopisto Luovin Muhoksen...

Toteutussuunnitelmasta työvaltaiseen opetukseen

Hannu Laitinen, Kiipulan ammattiopisto Kehittämistyönäni oli laatia Kiipulan ammattiopiston kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon koulutusohjelmalle/osaamisalalle oppilaitoskohtainen toteutussuunnitelma yhdessä kiinteistön opetustiimin kanssa. Yhtenä...