Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä myös oppilaitoksissa. Tässä artikkelissa ammatillisen erityisopettajankouluksen lehtori Jari Karttunen (Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä taiteellinen johtaja ja ohjaaja Liisa Isotalo (OSIRIS teatteri) esittävät yhden lähestymistavan siitä, kuinka Ukrainan sodan herättämiä tunteita voi käsitellä luovan ilmaisun ja toiminnallisten menetelmien kautta.

Jatka lukemista

Omaohjelman toteuttaminen lisäopetuksessa

Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävässä perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista kolmiportaista tuen mallia. Lakimuutos on tullut vuonna 2010 ja malli on käyttöönotettu laajemmin Suomessa syksyllä 2011 (OPH 2010). Kartoitimme tuen toteuttamista perusopetuksen lisäopetuksessa ja kartoitimme kehitettäviä aihealueita, joista valitsimme käyttämämme omaohjelmaopiskelun prosessin kehittämisen ja yhtenäistämisen.

Jatka lukemista

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN NUOREN TYÖSSÄOPPIMINEN ULKOMAILLA

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson toteuttamisesta ulkomailla. Ammattiopisto Luovissa opiskelevilla erityisopiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjakson toteuttamiseen vieraassa maassa. Työssäoppimisjakso kestää kahdesta kolmeen viikkoon, joka toteutetaan usein miten ryhmässä kahden erityisopettajan koordinoimana.

Jatka lukemista

Erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla

Susanna Malin  ja Tuovi Rinne, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä, AOKK TIIVISTELMÄ Työskentelemme Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla ja opetamme lähihoitajaopiskelijoita. Halusimme kehittämistyössämme tarkastella erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää omaan oppilaitokseemme soveltuvaa mallia. Tavoitteenamme oli myös selventää ammatillisen erityisopettajan roolia ja työnkuvaa oppilaitoksessamme sekä kirkastaa, miten toimia erityisopettajana hyvinvointialan oppilaitoksessa. Kehittämistyömme oli prosessi,…

Jatka lukemista

Pirkanmaan ammatillisten koulutusten järjestäjien voimavarat entistä tehokkaammin käyttöön

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinoinnille voimakas tarve Pirkanmaan alueella toimii yhteensä 12 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista neljä on ammatillisia erityisoppilaitoksia. Toisen asteen ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista erityisopetusta on siis melko runsaasti tarjolla Pirkanmaan alueella. Ammatillisessa koulutuksessa olevien erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrät ovat jatkuvasti kasvussa, joten koulutustarjontaa, erityistä tukea sekä joustavia erityisen…

Jatka lukemista

Erityisopetuksen kehittäminen Savon ammatti – ja aikuisopistossa, Toivalan yksikössä

Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Johdanto  Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli kehittää erityisopetusta Savon Ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikössä.  Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee 8000 opiskelijaa, josta Toivalan metsä- ja luontoalan opetusta antavassa yksikössä 250 opiskelijaa useissa metsäalan sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmissa. Opiskelijoista noin puolet on ammatillista perustutkintoa opiskelevia nuoria ja puolet…

Jatka lukemista

Sarsa miini maa – Afganistanin vuorilta Suomen metsiin

Videolla haastatellaan Afganistanista kotoisin olevaa Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäopetusyksikön eli tuttavallisemmin Toivalan metsäkoulun opiskelijaa Asadullah Safdaria. Haastattelussa Asadullah kuvaa maahanmuuttajaopiskelijan arkea ja opiskelua suomalaisessa kulttuurissa. Haastattelu liittyy erityisopettajakoulutuksessa olevaan kansainvälisyystehtävään. Videon tekijät Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen ovat erityisopettajaopiskelijoita.

Jatka lukemista

Samanaikaisopetuksen kehittäminen ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikössä

Hynynen Rauno  ja Rose Jane, ammatillisia erityisopettajaopiskelijoita, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Kehittämishanke syntyi tarpeesta kehittää toimivia tapoja toteuttaa samanaikaisopetusta ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikön opiskelijoille. Yksikön opiskelijat ovat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Samanaikaisopetus otettiin käyttöön oppilaitoksessa ilman henkilöstön koulutusta. Samanaikaisopetuksessa ovat mukana ammattiaineiden (catering, rakennus, metalli logistiikka jne.)opettajat ja ATTO-aineiden (Englanti, Ruotsi, äidinkieli, matematiikka, fysiikka, kemia jne.) opettajat….

Jatka lukemista

Toteutussuunnitelmasta työvaltaiseen opetukseen

Hannu Laitinen, Kiipulan ammattiopisto Kehittämistyönäni oli laatia Kiipulan ammattiopiston kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon koulutusohjelmalle/osaamisalalle oppilaitoskohtainen toteutussuunnitelma yhdessä kiinteistön opetustiimin kanssa. Yhtenä tärkeänä tehtävänä Kiipulan opetussuunnitelmatyössä oli mukautetun *K3 arvioinnin perusteiden laatiminen eri tutkinnon osille. Kiipulassa tavoitellaan ensisijaisesti tyydyttävän tason T1 / mukautetun *K3:n ammattiosaamista. Opinnot käsittävät ammatillisia opintoja ja ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Toteutussuunnitelmassa tuli myös…

Jatka lukemista

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina on tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä ja sen muutoksesta. Raportissa kuvataan tulokset valtakunnallisesta tutkimuksesta, jossa ammatillisilta erityisopettajilta itseltään selvitettiin, mitä heidän työnsä tällä hetkellä on, mistä tehtävistä ja rooleista se koostuu, kuinka se on muuttunut ja millaisia haasteita he näkevät tulevaisuudessa olevan odotettavissa. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina

Jatka lukemista