Levi-instituutin opiskelijoiden näkökulmia opetukseen 2014

Tiivistelmä Ammatillisen erityisopettajan tutkintoon liittyvässä kehitystehtävässä selvitin Levi-instituutissa opiskelevien nuorten käsityksiä opetuksen toimivuudesta. Halusin tietää, millaiset oppimiskokemukset ovat nuorten itsensä mieleen ja miten opetushenkilöstö voi myötävaikuttaa myönteisen oppimisprosessin syntyyn. Selvityksen tavoitteena on vahvistaa käytössä olevia hyviä toimintatapoja ja antaa vinkkejä opiskelijalähtöisen opetuksen toteuttamiseen. Aihe kiinnosti myös oppilaitoksen toimipistejohtajaa. Kittilässä toimiva Levi-instituutti on yksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän…

Jatka lukemista

Esteettömyys syntyy pienistä teoista

Päivi Hollanti Ammattikorkeakoulukirjastoissa erityisryhmien, kuten ulkomaisten opiskelijoiden huomioiminen on rutiinia. Kuitenkin yksi tärkeä ryhmä on toistaiseksi jäänyt lähes kokonaan huomiotta: vammaiset tai erilaisista lukemisesteistä tai oppimishaitoista kärsivät opiskelijat, joita arvioidaan korkeakouluissa olevan jopa viisi tuhatta.

Jatka lukemista