inkluusio

Eri tieteenalan tekijät keskustelemassa inklusiivisesta koulutuksesta ja yhteiskunnasta

Kansainvälisessä konferenssissa "Inclusive education and society strategies, practices, resources" käytiin laajaa keskustelua inkluusion määrittelystä ja inklusiivisen koulutuksen kehittämisestä. Kuinka taidelähtöisiä...

Erilaiset oppijat ammatillisen opettajan arjessa

Kehittämistyön tausta ja tarve Oppimisen erityisvaikeudet ovat varsin yleisiä, sillä vähintään joka 20. koululaisista ja aikuisista kärsii erilaisista oppimisen erityisvaikeuksista....

IncluD-ed -verkoston tavoitteena inkluusion edistäminen

Mikä verkosto on ja mikä on ajankohtaista Eurooppalaisen IncluD-ed-verkoston päätavoitteena on tunnistaa hyviä toimintatapoja vammaisten henkilöiden inklusiivisesta koulutuksesta sekä edistää...