samanaikaisopetus

Samanaikaisopetuksen kehittäminen ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikössä

Hynynen Rauno  ja Rose Jane, ammatillisia erityisopettajaopiskelijoita, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Kehittämishanke syntyi tarpeesta kehittää toimivia tapoja toteuttaa samanaikaisopetusta ammattiopisto Luovin Muhoksen...