TILE- hanke

 

 

 

 

Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa

Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet valita itselleen sopiva opiskelupaikka ja edetä opinnoissaan. Entistä useammin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat muiden joukossa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena olisi rakentaa oppimisympäristö, joka edistää jokaisen opiskelijan oppimista.

Inklusiivisen koulutuksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa on eurooppalaisen ja kansallisen koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön painopisteenä. Kansalliset tavoitteet ja oppilaitosten käytänteet eivät aina  kohtaa toimivien työmallien puuttuessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu  on koordinaattorina kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan  inklusiivisen oppimisen ohjekirjaa, joka tarjoaa työkaluja tasavertaisten oppimismahdollisuuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjekirjan pääasiallisena kohderyhmänä ovat sekä oppilaitoshallinto että opetushenkilöstö.

Inklusiivisella koulutuksella tarkoitetaan oppimisympäristön kehittämistä siten, että oppimiselle ei ole esteitä. Tavoitteena on yhteinen koulu kaikille. Opetuksessa korostuvat yhä enemmän erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen ja opettamisen suunnitelmallisuus. Inklusiivisessa oppilaitoksessa opiskelijan tarvitsema erityinen tuki on rakennettu osaksi normaalia opiskeluympäristöä.

Lisätietoja:

Maija Hirvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

maija.hirvonen@jamk.fi