Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisesta koulutuksessa. Tästä sainkin aiheen työhöni, sillä tämän periaatteen mukaan mahdollisuudet kansainvälistymiseen pitäisi tarjota myös heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Työn tarkoituksena oli myös erityisopiskelijoiden kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen ja samoin selvittää onko kansainvälisellä työssäoppimisella vaikutusta opiskelijoiden…

Jatka lukemista

Vieraita kylässä ja Tarvaalan kylässä vieraita – välillä ihan lähellä ja välillä kovinkin kaukaa

Massive attack! Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja on parhaimmillaan kotikansainvälistymistä (opiskelijoiden huomaamatta) tarjoava opettaja – opiskelijat vain ”hujahtavat” pienesti mutta sievästi oppilaitoksen kansainväliseen arkeen (massive attack!). Kotikansainvälistyminen lienee helpoin tapa (mikäli koko koulu on mukana!) saada opiskelijat huomaamaan, kuinka pienillä ja tarkkaan valituilla keinoilla on mahdollista päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja eri maista tuleviin opiskelijoihin sekä lisätä…

Jatka lukemista

Kansainvälistymiskokemuksiani

Johdanto Kansainvälistyminen on tärkeää opettajille sekä oppilaitoksille erityisesti siksi, että se antaa mahdollisuuden kartuttaa oppilaitosten kansainvälistä osaamista. Opettajaliikkuvuutta on pidetty merkittävänä keinona lisätä tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa opetushenkilökunnan keskuudessa sekä parantaa opetuksen laatua. Omassa koulutuskuntayhtymässänikin on tarjottu muutamia kertoja mahdollisuutta lähteä kansainväliseen työelämävaihtoon. Olen itse kovin ollut kiinnostunut työelämävaihdosta ja varmaankin jossakin vaiheessa uraani tällaiselle lähden….

Jatka lukemista

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työssäoppiminen ulkomailla

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson toteuttamisesta ulkomailla. Ammattiopisto Luovissa opiskelevilla erityisopiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjakson toteuttamiseen vieraassa maassa. Työssäoppimisjakso kestää kahdesta kolmeen viikkoon, joka toteutetaan usein miten ryhmässä kahden erityisopettajan koordinoimana.

Jatka lukemista

KV-toiminta EKAMOSSA

Seppo Lakka ja Mirka Nurminen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä Tätä kansainvälisyystehtävää varten haastattelimme Etelä-Karjalan ammattiopiston KV-toiminnasta vastaavaa projektipäällikköä Anna-Liisa Pekkasta. Saimme projektipäälliköltä paljon hyvää tietoa, jonka pohjalta päädyimme laatimaan miellekartan oppilaitoksemme KV-toiminnasta. Miellekartta kv-toiminnasta Tavoitteenamme kartassa on ollut kuvata nykyistä toimintaa ympyröillä ja vastaavasti neliöihin on mietitty asioita, joilla tulevaisuudessa voitaisiin kehittää KV-toimintaa. Oppilaitoksessamme on…

Jatka lukemista

Kansainvälisellä yhteistyöllä vankilakoulutusta kehittämässä

 Lea Mustonen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä 1 Johdanto Esittelen tässä artikkelissa Grundtvik-projektin ”Effective Induction for Prison Teachers/Vankilaopettajien tutoroinnin ja täydennyskoulutuksen kehittäminen”. Vankilakoulutuksessa on kansainvälisesti koettu yhtei-senä ongelmana puutteet vankilaopettajien perehdyttämisessä työskentely-ympäristöön ja pitkäkestoisessa ammatillisessa ohjauksessa. Nämä ongelmat nostettiin esiin Portugalissa järjestetyssä vankilaopetuksen kontaktiseminaarissa syksyllä 2009, mistä sai alkunsa Grundtvik-oppimiskumppanuus. 2 Projektin toteutus Oppimiskumppanuuteen osallistuivat: Iso-Britannia:…

Jatka lukemista

TILE- hanke

        Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet valita itselleen sopiva opiskelupaikka ja edetä opinnoissaan. Entistä useammin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat muiden joukossa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena olisi rakentaa oppimisympäristö, joka edistää jokaisen opiskelijan oppimista. Inklusiivisen koulutuksen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa on eurooppalaisen ja kansallisen koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön painopisteenä. Kansalliset…

Jatka lukemista

Kansainvälisyys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Hirvonen Leena, Piitulainen Tarja ja Parviainen Kirsi Oppimistehtävä: kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen erityisopettajakoulutus Suomea on pidetty yhtenä koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian johtavista maista. Tämä asema perustuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään, yritysmaailman ja julkisen sektorin panostamiseen toiminnan kehittämisessä.  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa on todettu, että kuntayhtymän toimintaympäristö muuttuu olennaisesti strategiakauden 2012–2015 aikana. Työelämän kansainvälistyminen näkyy myös koulutuksen…

Jatka lukemista