European Association for International Education (EAIE) Kööpenhamina 2011

Mari Putkonen-Hutchins, ammatillinen erityisopettajaopiskelija, AOKK Jyväskylä

Osallistuin EAIE (European Association for International Education http://www.eaie.org/)  konferenssiin, joka pidettiin Kööpenhaminassa 12-16.9.2011. Konferenssi pidetään kerran vuodessa jossakin eurooppalaisessa suurkaupungissa. Tällä kertaa konferenssiin osallistui 4200 kansainvälisyys –toimijaa 87 eri maasta ja itse osallistuin konferenssiin nyt kolmatta kertaa.

Konferenssin tavoitteena oli olla alusta, jossa osallistujat voivat jakaa ajatuksia teemoilla ’Cooperate, Innovate, Participate’. Erilaisten yhteisöjen ja akateemisen maailman yhteistyö on tärkeä innovaatioprosessien alusta. Yliopistot, jotka tuottavat kehittäjiä, ovat avainasemassa tulevaisuuden muokkaamisessa. Opiskelijoita tulee rohkaista opiskelemisen lisäksi itsenäiseen ajatteluun ja vaihtoehtoisiin toimintoihin. Moninaisuus synnyttää tietoa! Diversity creates knowledge! Cooperation across borders shapes strong academic profiles, which is why international and national synergies are in focus as we cooperate, innovate, participate! Omina tavoitteinani oli tavata partneriyliopistojen edustajia, vierailla Fröbelseminarietissa Kööpenhaminassa sekä kartoittaa mahdollisia uusia partnereita, varsinkin terveysalalle Diakiin. Halusin lisäksi kuunnella joitakin mielenkiintoisia luentoja konferenssin aikana.

Osallistuin Study Visit –vierailulle Kööpenhaminalaiseen Metropol ammattikorkeakouluun. Meille kerrottiin tanskalaisesta korkeakoulutuksesta ja erityisesti Metropol amk:n koulutusohjelmista. Koulutus on ollut varsinkin aiemmin hyvin käytännönläheistä, mutta tavoitteena on kehittää koulutuksia teoreettisimmiksi tulevaisuudessa. Opettajia kannustetaan kouluttautumaan tohtoreiksi ja valtakunnalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön.    

Session 1.01 Your education has no limits – develop your future: increasing active participation of students with disabilities.

Keskiviikko klo 14.00–16.00, huone 16.

Luennolla kerrottiin ONCE ja REPSOL –järjestöjen projektista ‘Your education has no limits – develop your future’. Projektin tavoitteena on lisätä vammaisten opiskelijoiden määrää espanjalaisissa yliopistoissa.  Luennolla kerrottiin tilastotietoa vammaisten opiskelijoiden määristä espanjalaisissa yliopistoissa sekä kuvattiin niitä menetelmiä, kuten esim. leiritoiminta, joilla pyritään lisäämään vammaisten opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa tietoa ja valmiuksia hakeutua yliopisto-opintoihin. Projektin laajempana tavoitteena on että yhä useammat nuoret ihmiset, joilla on jonkinlainen (fyysinen) vamma, pystyisivät koulutuksen kautta vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa, saavuttamaan autonomian, itseluottamuksen ja itsenäisen elämän sekä todellisen sosiaalisen inkluusion espanjalaisessa yhteiskunnassa.  

Osallistuin luennolle siinä toivossa, että siellä puhuttaisiin vammaisten opiskelijoiden vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Luennolla käsiteltiin kuitenkin vain vammaisten opiskelijoiden yliopisto-opintoihin hakeutumisen tukemista Espanjassa. Luento oli mielenkiintoinen ja yleissivistävä. Se oli katsaus espanjalaiseen koulutusjärjestelmään ja yhteiskuntaan. Espanjassa perheyhteisöt on tiiviitä ja vanhemmat keskimääräisesti melkoisen suojelevia, varsinkin vammaisten lastensa suhteen. Projektissa otettiin huomioon myös vanhempien tiedottaminen, koska vanhempien nuorille antama tuki ja kannustus on erityisen tärkeää nuorten hakeutumisessa korkeakouluopintoihin.   

Chair: Sabina Lobato, FUNDACION ONCE, Spain Speaker: Ester Bueno, FUNDACION ONCE, Spain ; Luisa Roldan, Fundacion Repsol, Spain ; Victoria Salvador, FUNDACION REPSOL, Spain

Session 5.03 Virtual challenges: using e-learning as a strategic tool for students with disabilities. Torstai klo 08.30–09.30, huone 16, hyvät käytännöt.

Esityksessä käsiteltiin sitä, kuinka e-learning voisi olla sellainen strateginen valinta, joka lisäisi eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten yliopistojen mahdollisuuksia kouluttaa vammaisia opiskelijoita. Association for Higher Education Access & Disability (AHEAD http://www.ahead.org/) on kehittänyt Virtual Study Support Network –verkoston , jonka tavoitteena on kehittää elinikäisen oppimisen taitoja ja lisätä tietoa joustavasta oppimisesta ja erilaisista e-learning mahdollisuuksista. Luennolla kuvattiin erilaisia tietokoneohjelmia, joiden avulla esimerkiksi näkövammainen opiskelija pystyy käyttämään tietokonetta. Design for all- käsitettä avattiin.  www.ahead.org -sivujen kautta saan materiaalia kehittämistehtäväänikin ajatellen.

Lisäksi esityksessä kerrottiin kuinka the American Public University System kohtaa opiskelijat, joilla on erilaisia vammoihinsa liittyviä tarpeita. Yliopisto on täysin online-yliopisto eli kaikki oppiminen tapahtuu verkossa. Siellä opiskelee paljon armeijan sotilaita ja heillä esiintyy jonkin verran esim. post traumaattista stressi oireyhtymää. Yliopiston opettajat kuvasivat ongelmien tunnistamista, opiskelijoiden tukemista opiskelussa ja mahdollisuuksiaan ohjata opiskelijoita kuntouttavan avun piiriin. Luento oli mielenkiintoinen ja jäin itse pohtimaan Diakin aikuisopiskelijoita sekä ns. hankittuja neurologisia ongelmia sekä niiden aiheuttamia oppimisvaikeuksia.  Haluaisin käsitellä näitä asioita lisää omassa kehittämistehtävässäni. 

Chair: Adele Browne, University of Sussex, Speaker: Ann Heelan, AHEAD, Ireland ; Chad Patrizi, American Public University; Bob Barrett, American Public University.

Yhteenvetoa 

 Konferenssi ja luennot olivat hyödyllisiä, koska korkeakoulutuksen esteettömyyttä tutkitaan ja kehitetään korkeakouluissa ja järjestöissä eri puolilla maailmaa sekä  myöskin erilaisissa kansainvälisissä kehittämisverkostoissa. ESOK-hanke on ollut minulle jonkin verran tuttu entuudestaan, joten tiedän että esteettömyyttä kehitetään myös Suomessa. Olen ainoa korkeakoulun opettaja ammatillisessa erityisopettaja –koulutuksessa, joten korkea-asteen näkökulma ei aina ole automaattisesti esillä verkkokeskusteluissa tai lähipäivissä.

Mutta tämä konferenssi selkeytti ajatuksiani kehittämistehtäväni osalta ja sain myös hyviä lähteitä tehtävääni ajatellen.

Jätä kommentti