monikulttuurisuus

Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä...

Ajankohtaiset koulutuksen ja yhteiskunnalliset ilmiöt

Tasa-arvo koulutuksessa Tämä on aihe-alue, joka on suuresti ajankohtainen kiristyvässä yhteiskunnassamme. Suuret leikkauk-set tuovat huolen tulevasta. Koulutuksen epätasa-arvo kasvaa kuntien...

Monikulttuurisuuden haasteet ammattitutkinnossa

Monikulttuurisuuden ja ammattitutkinnon yhdistäminen saattavat vielä nyky-yhteiskunnassakin aiheuttaa haasteita. Tarkastelen aihepiiriä seuraavaksi kahdesta eri näkökulmasta eli maahanmuuttajaopiskelijan ohjaamisen näkökulmasta sekä...

Monikulttuurisuus osana koulun arkea

Suomalainen yhteiskunta on siirtynyt yksikulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen. Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös suomalaiseen kouluelämään ja haastavat opettajia. Moni opettaja voi kokea...

Sutvi? S2-kieli? Mitä se tarkoittaa?

Otsikon molemmat lyhenteet tarkoittavat suomen kielen opiskelua, silloin kun kieli ei välttämättä ole äidinkieli, vaan se opetellaan toisena vieraana kielenä....

”Haaveena työ vanhusten parissa” Maahanmuuttajanaisten ajatuksia opiskelusta lähihoitajaksi

Haastattelin kahta maahanmuuttaja- naista, jotka opiskelevat lähihoitajaksi Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla. Halusin selvittää miten he ovat kokeneet opiskelun toisella asteella, miten...

Kansainvälistyvän erityisopettajan monet haasteet

Здравствуйте, toivottaa iloisesti Irina Lemesheva minulle. Mitä se tarkoittaa? En  ymmärrä? Kuulinko oikein? Kunnes Irina kertoo minulle, että se tarkoittaa...

Monikulttuurinen koulu

Monikulttuurinen koulu Artikkelimme kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja- tehtävää varten pohjautuu erityisluokanopettaja Riitta-Liisa Koposen luentoon: Monikulttuurinen koulu.  Luento oli 23.1.2013 Lapinlahden Matin...

Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveysalalla

Johdanto  Sosiaali- ja terveysala edustaa alaa, joka ainakin paikallisesti kärsii työvoimapulasta. Tähän työvoimapulaan on vastattu mm. hankkimalla hoitajia ulkomailta. Ennusteiden...

Miten ulkomaalaiset ja vähemmistöryhmät otetaan huomioon aikuiskoulutuksessa?

 Mauri Moilanen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä AOKK Johdanto  Aiheeni kansainvälisyysteemassa kohdistuu maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien (johon sisältyvät myös henkilöt, joilla on henkisiä...