Kuinka käsitellä Ukrainan sotaa opiskelijoiden kanssa?

Ukrainan kriisi on jatkunut helmikuusta 2022 lähtien. Sotaa ja uutisointia siitä sekä näiden herättämiä ajatuksia ja tunteita on tärkeä käsitellä myös oppilaitoksissa. Tässä artikkelissa ammatillisen erityisopettajankouluksen lehtori Jari Karttunen (Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä taiteellinen johtaja ja ohjaaja Liisa Isotalo (OSIRIS teatteri) esittävät yhden lähestymistavan siitä, kuinka Ukrainan sodan herättämiä tunteita voi käsitellä luovan ilmaisun ja toiminnallisten menetelmien kautta.

Jatka lukemista

Ajankohtaiset koulutuksen ja yhteiskunnalliset ilmiöt

Tasa-arvo koulutuksessa Tämä on aihe-alue, joka on suuresti ajankohtainen kiristyvässä yhteiskunnassamme. Suuret leikkauk-set tuovat huolen tulevasta. Koulutuksen epätasa-arvo kasvaa kuntien taloustilanteiden heikentyessä. Osa koulurakennuksista on todella huonokuntoisia, ja kaipaavat suuria saneerauksia, jotta niissä olisi turvallinen opiskella ja työskennellä. On puhuttu heikompien opiskelijoiden integroinnista perusryhmän mukaan, se toimintamalli ei tue heikomman oppijan oikeutta saada opetusta omat…

Jatka lukemista

Monikulttuurisuuden haasteet ammattitutkinnossa

Monikulttuurisuuden ja ammattitutkinnon yhdistäminen saattavat vielä nyky-yhteiskunnassakin aiheuttaa haasteita. Tarkastelen aihepiiriä seuraavaksi kahdesta eri näkökulmasta eli maahanmuuttajaopiskelijan ohjaamisen näkökulmasta sekä tutkinnon suorittamisen näkökulmasta, mikäli maahanmuuttajia on hyvin vähän. Monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä pyritään kovasti tukemaan ja edistämään Suomessa, mutta toisaalta byrokratian rakenteet tuntuvat välillä hieman hitaasti ja hankalasti mukautuvan tähän muuttuvaan maailmaan.

Jatka lukemista

Monikulttuurisuus osana koulun arkea

Suomalainen yhteiskunta on siirtynyt yksikulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen. Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös suomalaiseen kouluelämään ja haastavat opettajia. Moni opettaja voi kokea oman ammatillisuutensa olevan vähintäänkin koetuksella. Tähän viittaavat esimerkiksi Talib ja Lipponen (2008) Helsingin Sanomien vieraskynä artikkelissaan todeten, että opettajat eivät välttämättä osaa kohdata monikulttuurisia oppilaita. Artikkelin kirjoittajat perustelevat väitettään mm. sillä, että koulujen käytännöt suosivat…

Jatka lukemista

Sutvi? S2-kieli? Mitä se tarkoittaa?

Otsikon molemmat lyhenteet tarkoittavat suomen kielen opiskelua, silloin kun kieli ei välttämättä ole äidinkieli, vaan se opetellaan toisena vieraana kielenä. Suomi toisena vieraana kielenä lyhennetään usein muotoon S2 tai sutvi. (Vehkanen 1996) Kielitaidon arviointia Ennen opintoja Oulun seudun ammattikoulussa ja myös monissa muissa ammattikouluissa opiskelijan on läpäistävä yleinen kielitesti. Kielitaito voidaan määritellä ja arvioida monella…

Jatka lukemista

Monikulttuurinen koulu

Monikulttuurinen koulu Artikkelimme kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja- tehtävää varten pohjautuu erityisluokanopettaja Riitta-Liisa Koposen luentoon: Monikulttuurinen koulu.  Luento oli 23.1.2013 Lapinlahden Matin ja Liisan koululla. Luennoija Riitta-Liisa Koponen opettaa maahanmuuttajaoppilaita Joensuussa Patalahden koulussa. Esityksen alussa Riitta-Liisa Koponen kertoi syntyneensä Singaporessa ja käyneensä kiinankielistä koulua. Hänen vanhempansa ovat suomalaisia, joten lapsuudestaan saakka hän on kohdannut erilaisia kulttuureja. Taustansa…

Jatka lukemista

Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveysalalla

Johdanto  Sosiaali- ja terveysala edustaa alaa, joka ainakin paikallisesti kärsii työvoimapulasta. Tähän työvoimapulaan on vastattu mm. hankkimalla hoitajia ulkomailta. Ennusteiden mukaan työvoimapula tulee vain kasvamaan ja sen vuoksi alalle koulutettavien määrää tultaneenkin vain nostamaan. Koulutettavien joukossa on usein myös maahanmuuttajia erilaisista kulttuurisista lähtökohdista. Maahanmuuttajien määrä ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla on vuosien myötä jatkanut kasvamistaan…

Jatka lukemista

Miten ulkomaalaiset ja vähemmistöryhmät otetaan huomioon aikuiskoulutuksessa?

 Mauri Moilanen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä AOKK Johdanto  Aiheeni kansainvälisyysteemassa kohdistuu maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien (johon sisältyvät myös henkilöt, joilla on henkisiä tai fyysisiä ongelmia selviytyä arkipäivän ongelmista) kohteluun suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Pureudun tämän pohdinnan myötä lähinnä aikuisten ammatilliseen opetukseen ja näyttötutkintojärjestelmään maahanmuuttajien osalta.

Jatka lukemista

Monikulttuurisuus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Tea Niemelä, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä AOKK 1. Lapin koulutusstrategia vuoteen 2010 – kansainvälistyminen Lapin lääninhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut vuodesta 2002 kerran vuodessa kehittämään yhteistä, kaikkia koulutusasteita koskevaa koulutusstrategiaa (Lapin koulutusstrategia vuoteen 2010). Työryhmän yhtenä jäsenenä on ollut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Lassi Valkeapää. Koulutusstrategian yhtenä painopistealueena oli koulutuksen kansainvälistyminen. Lappi on kansainvälinen maakunta osana pohjoista,…

Jatka lukemista

Sarsa miini maa – Afganistanin vuorilta Suomen metsiin

Videolla haastatellaan Afganistanista kotoisin olevaa Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäopetusyksikön eli tuttavallisemmin Toivalan metsäkoulun opiskelijaa Asadullah Safdaria. Haastattelussa Asadullah kuvaa maahanmuuttajaopiskelijan arkea ja opiskelua suomalaisessa kulttuurissa. Haastattelu liittyy erityisopettajakoulutuksessa olevaan kansainvälisyystehtävään. Videon tekijät Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen ovat erityisopettajaopiskelijoita.

Jatka lukemista