Perinteisestä luokkatilasta muuntojoustavaksi oppimisympäristöksi

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyöllemme Erityisopettajien rooli on vastata erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden erilaisiin haasteisiin. Nämä haasteet voivat liittyä muun muassa oppimiseen, neurologisiin tai tunne-elämän häiriöihin tai kehitysviivästymiin. Erityisopettajien katsotaan olevan niin sanotulla näköalapaikalla katsottaessa koulujärjestelmän erilaisia kehittämistarpeita. Erityisopettajia pidetään henkilöinä, jotka hahmottavat koulutusjärjestelmän kokonaisuutena, jolloin he osaavat valita parhaimmat ja tuloksellisimmat opetustavat ja – menetelmät….

Jatka lukemista

Yhteistyöllä mobiilioppimiseen

Digiloikka ja mobiilioppiminen ovat sanoja, joita kuulemme opetusmaailmassa lähes päivittäin. Muutama vuosi takaperin aloimme Savon ammatti- ja aikuisopiston puutarhatalouden opettajien kesken pohtia, mitä mobiilioppiminen tarkoittaa meidän alallamme ja kuinka ottaisimme sen osaksi opetusta. Monien pohdintojen ja kahvipöytäkeskustelujen jälkeen päätimme ottaa ensimmäiset askeleet mobiilimaailmaan. Aloitimme mobiilipuiston luomisen.

Jatka lukemista

Uudenlainen oppimistila muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan

Innostava ympäristö on viihtyisä, tukee erilaisia oppimistyylejä ja mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien toteuttamisen myös tieto- ja viestintätekniikan tukemana. Yhteistoiminnallisen oppimisen prosessi syntyy ja dokumentoituu oppivan yhteisön tuotoksena samanaikaisesti digitaaliseen muotoon ja tuotokset ovat jatkotyöstettävissä oppimisalustalla. Lue lisää: Ajatus liikkuu

Jatka lukemista

Saamelaiskulttuurin huomioiminen opetuksessa

Johdanto Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja heidän asuma-alueensa sijoittuu neljän valtakunnan alueelle Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Suomessa saamelaisten kotiseutualue sijoittuu pääasiassa Enontekiön, Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kuntien alueelle, mutta alle 10-vuotiaista saamelaislapsista asuu yli 70 % muualla Suomessa (Aikio-Puoskari, 2009,9). Kaikki saamenkielet ovat uhanalaisia. Suomen alueella puhutaan kolmea saamen kieltä, pohjoissaamea, inarinsaamea ja…

Jatka lukemista

Kehittämishanke Kauneuden Kauha

TIIVISTELMÄ KEHITTÄMISHANKE KAUNEUDEN KAUHA Laura Indrén ja Timo Mäkynen Kevät 2009 Kauneuden Kauha, kehittämishankkeemme (KK-keittiö) liittyy ammatillisen erityisopettajan opintoihimme Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hankkeen tarkoituksena on cateringalan työvaltaisen opetuksen kehittäminen Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa Helpassa.

Jatka lukemista