Toimitus

#Mobipaja – valokuvatyöpaja kaikille joensuulaisille kahdeksasluokkalaisille.

Suunnittelin ja toteutin yhdessä Pohjois-Karjalan Ammattiopiston AV-viestinnän opiskelijoiden kanssa mobiilivalokuvauksen työpajoja. Lukuvuonna 2015–2016 yhdeksän joensuulaisen yläkoulun opiskelijat osallistuivat yhteensä 35 työpajaan. Kirjoittaja: Pasi Räsämäki, 0505649734 pasi.rasamaki@gmail.com Toimintaidea Työpajojen ideana oli kehittää koululaisten käsitystä siitä, miten valokuva voi toimia työkaluna minän ja maailman kohtaamisessa. #Mobipajaan osallistuneet koululaiset olivat kahdeksasluokkalaisia. He tulivat hyvin erilaisista kouluista ja kaupunginosista….

Jatka lukemista

Giftedness : chance or risk ?

This article focuses on the links between giftedness and possible drop-out of school. Although being gifted sounds like a present of life at first, the learning environments e.g. home, school, community impact the child’s behaviour and motivation: they interact as catalysts offering the opportunity to turn gift into talent, or may block the innate giftedness…

Jatka lukemista

Miten EU voi edistää terveyttä ja hyvinvointia?

Terveyserot kärjistyvät sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoistumisen myötä koko Euroopassa nopeasti. Laskun maksavat aina ensisijaisesti ihmiset itse, mutta myös koko yhteiskunta lisääntyneinä sairaus- ja lääkekuluina. Euroopan unionin toimivalta terveyspolitiikan kohdalla on hyvin rajattu ja sen painopiste on strategioiden ja ohjelmien luomisessa. Nyt käynnissä oleva unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014 – 2020) myötäilee pitkälti edellisen ohjelman linjoja:…

Jatka lukemista

Perinteisestä luokkatilasta muuntojoustavaksi oppimisympäristöksi

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyöllemme Erityisopettajien rooli on vastata erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden erilaisiin haasteisiin. Nämä haasteet voivat liittyä muun muassa oppimiseen, neurologisiin tai tunne-elämän häiriöihin tai kehitysviivästymiin. Erityisopettajien katsotaan olevan niin sanotulla näköalapaikalla katsottaessa koulujärjestelmän erilaisia kehittämistarpeita. Erityisopettajia pidetään henkilöinä, jotka hahmottavat koulutusjärjestelmän kokonaisuutena, jolloin he osaavat valita parhaimmat ja tuloksellisimmat opetustavat ja – menetelmät….

Jatka lukemista

Yhteistyöllä mobiilioppimiseen

Digiloikka ja mobiilioppiminen ovat sanoja, joita kuulemme opetusmaailmassa lähes päivittäin. Muutama vuosi takaperin aloimme Savon ammatti- ja aikuisopiston puutarhatalouden opettajien kesken pohtia, mitä mobiilioppiminen tarkoittaa meidän alallamme ja kuinka ottaisimme sen osaksi opetusta. Monien pohdintojen ja kahvipöytäkeskustelujen jälkeen päätimme ottaa ensimmäiset askeleet mobiilimaailmaan. Aloitimme mobiilipuiston luomisen.

Jatka lukemista

Koulutusta arvioinnista, hahmottamisvaikeuksista ja osallistavasta toimintakulttuurista

Erityistä tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ja osaamisen arviointi ammatillisessa koulutuksessa 2 op Kiinnostavatko sinua erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamisen ja oppimisen arviointi? Pohditko mukauttamiseen liittyviä kysymyksiä? Tule koulutukseemme, joka toteutetaan Oulussa  21.3 ja 18.4.206. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville. Ilmoittaudu koulutukseen 6.3.2016 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/opelle   Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa…

Jatka lukemista

Torjuisitko vasenkätiset niin kuin turvapaikanhakijat?

Maailmassa arvioidaan olevan 60 miljoonaa pakolaista, enemmän kuin koskaan toisen maailman sodan jälkeen. YK:n arvioiden mukaan pakolaisten määrä ei ainakaan vähene lähitulevaisuudessa. Seuraavan suuren pakolaisaallon taustatekijäksi ennustetaan ilmastonmuutosta, joka edetessään heikentää elinmahdollisuuksia erityisesti kehittyvissä maissa. Pakolaiskriisin seuraukset alkavat tuntua yhä konkreettisemmin myös meillä Pohjolassa. Ihmismäärän kasvaessa ja liikuttumisen helpottuessa ei Eurooppa – eikä Suomi –…

Jatka lukemista

Tecken och akk i lexia – En revolution inom specialundervisningen

Terry (Thérèse) Grahn Under de dryga tio år jag jobbat med tecken, AKK (alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder), spcecialundervisning och habilitering, har jag störts bristen på skol- och övningsböcker ’skrivna på AAC/TAKK’ för specialbarn som saknar ett talat språk och en bruten läskod. Det gäller inte minst i Finland, på svenska, men också på finska. Under…

Jatka lukemista

Uusi julkaisu: Monta tapaa tukea

Opetushallituksen julkaisema Monta tapaa tukea esittelee työvälineitä yläkoululaisten elämänhallintataitojen kehittämiseen. Erityisesti moniammatillisen yhteistyön ja työparitoiminnan teemat ja käytänteet ovat esillä. Käytänteitä on kehitelty joustavaan perusopetukseen (JOPO) liittyvässä tutkimuksessa. Monta tapaa tukea – Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen (pdf)

Jatka lukemista

Sarsa miini maa – Afganistanin vuorilta Suomen metsiin

Videolla haastatellaan Afganistanista kotoisin olevaa Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäopetusyksikön eli tuttavallisemmin Toivalan metsäkoulun opiskelijaa Asadullah Safdaria. Haastattelussa Asadullah kuvaa maahanmuuttajaopiskelijan arkea ja opiskelua suomalaisessa kulttuurissa. Haastattelu liittyy erityisopettajakoulutuksessa olevaan kansainvälisyystehtävään. Videon tekijät Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen ovat erityisopettajaopiskelijoita.

Jatka lukemista

Videomateriaalia oppimisvaikeuksista ja lukivaikeudesta

yliopettaja Veijo Turpeinen, Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo oppimisvaikeuksista ja lukivaikeudesta. Oppimisvaikeudet ”Joka ikäluokassa on henkilöitä, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Tällä hetkellä arvioidaan oppimisvaikeuksia ikäluokassaan olevan noin 20 %:lla. Oppimisvaikeudet johtuvat monista eri syistä. ” Mistä oppimisvaikeudet johtuvat? Minkälaisia tekijöitä oppimvaikeuteen liittyy? Millaisia oppimisen esteitä voi olla ja miten niitä voi purkaa? Katso video oppimisvaikeuksista (5:51…

Jatka lukemista

Ski college Muonio

Päivi Hyttinen, JAMK, AOKK, Ammatillinen erityisopettajaopiskelija Ammattiopisto Lappia ja Muonion Lukio ovat yhdessä perustaneet nk. Ski Collegen. Vuonna 1995 on aloitettu hiihtopainoitteinen opetus maasto- ja ampumahiihtoa harrastaville nuorille.  Aluksi mukana on ollut vain paikallisia hiihtolupauksia, mutta melko pian on mukaan saatu myös ulkomaalaisia hiihtäjiä. Ammattiopistolla on ystävyyskoulu Viron Viljandissa, jota kautta yhteys Viroon on ollut…

Jatka lukemista