Julkaisu: Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

Kaikkonen, Leena (toim.)

Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarkastelevat opettajan työn peruskysymyksiä. Opettajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa jäsentää muuttuvaa maailmaa ja työelämän vaatimuksia oppimisen lähtökohdaksi. Toisaalta opettajan täytyy pystyä hahmottamaan oppijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämänkokemuksista nousevia päämääriä.

Julkaisussa erityisen mielenkiinnon kohteina ovatkin oppijoiden erilaisuus ja yksilöllisten polkujen rakentaminen ammatti- ja työtoiminnan oppimiseen sekä opettajien osaamisen kehittäminen näissä kysymyksissä. Julkaisu valottaa myös sitä kansallista ja kansainvälistä hanke- ja tutkimusyhteistyötä, jota olemme tehneet näiden kysymysten äärellä.

Toivomme, että nämä arjen työn ja osaamisen kehittämisestä voimansa saaneet kokemuksemme auttavat lukijoita löytämään itsensä näköisiä reittejä kuulemaan oppijoitaan ja näkemään jotain erityistä heissä jokaisessa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 53
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-072-0
Julkaisuvuosi: 2005