Immigrant education in Jyväskylä College

Teachers Professional Skills Development in Special Education (30 cr) at JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Author: Merja Lammi INTRODUCTION The aim of my development project was to make presentation of Immigrant Education in Jyväskylä College in English. Two years ago our college got financing from Finnish National Board of Education to make Immigrant Educational Curriculum….

Jatka lukemista

How to support different learning styles?

Teachers Professional Skills Development in Special Education (30 cr) at JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Author: Susanna Malin Introduction  My development project aims to highlight problems with studying environments, which are not helping different learning styles. There are two different things I am concentrating on, different learning styles and studying environments. The idea in the…

Jatka lukemista

The Network of SEN-coordinators (NC)

Teachers Professional Skills Development in Special Education (30 cr) at JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Author: Kaija Peuna AIM OF THE DEVELOPMENT PROJECT WORK I decided to do my development project work about the co-operation of SEN-coordinators because Iwork in this area. The aims of this work are to spread the knowledge of the work…

Jatka lukemista

Teacher Training in China

Ni Huaying (English name: Susan), lecturer in Shaoxing University, China. Exchange teacher at JAMK University of Applied Sciences, Teacher Education College in Spring 2010. After graduation from senior middle school, since we have taken the college entrance examination, we need to decide what university we will attend according to the result of the exam, if…

Jatka lukemista

Education in China

Ni Huaying (English name: Susan), lecturer in Shaoxing University, China. Exchange teacher at JAMK University of Applied Sciences, Teacher Education College in Spring 2010. Education in China generally consists of four phases, namely preschool education, primary education, secondary education and high education. Preschool education is becoming increasingly important in China since we attach more and…

Jatka lukemista

Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties

Burns, E. (2006) Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties. British Journal of Special Education (33), 2, 62-67. This article is based upon a study that the author undertook while studying at the University of Birmingham. It describes the effectiveness of peer tutoring and the advantages of the structured ‘pause, prompt…

Jatka lukemista

Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarkastelevat opettajan työn peruskysymyksiä. Opettajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa jäsentää muuttuvaa maailmaa ja työelämän vaatimuksia oppimisen lähtökohdaksi. Toisaalta opettajan täytyy pystyä hahmottamaan oppijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämänkokemuksista nousevia päämääriä.

Jatka lukemista

Educating Everyone Together

Kaikkonen, L.,Cornelissen, L., Grosvenor, I., Krebs, N., Rose, R. and Vaughan, R. (2000) The report describes and assessess a Socrates Comenius 3.1. project to develop a European in-service module for educational staff in special education (SEN).  It includes insights of the whole project and its basic backgrounds of inclusive education. Most emphasis is given however,…

Jatka lukemista