Seurauspedagogiikka – mitä se on?

Eila Burns, Anna Kaukanen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Auditoriossa tunnelma oli varsin tiivis, kun lähes kaksisatapäinen yleisö osallistui Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa maaliskuun lopulla pidettyyn seurauspedagogiikka –teemapäivään. Valtiotieteiden tohtori Sonja Kurtén-Vartio valotti innokkaalle kuulijakunnalle, mitä seurauspedagogiikka oikeastaan tarkoittaa. Lyhyesti sen voisi kiteyttää niin, että omista valinnoista seuraa aina jotain ja jokaisesta valinnasta on kannettava vastuu.

Jatka lukemista

Education in China

Ni Huaying (English name: Susan), lecturer in Shaoxing University, China. Exchange teacher at JAMK University of Applied Sciences, Teacher Education College in Spring 2010. Education in China generally consists of four phases, namely preschool education, primary education, secondary education and high education. Preschool education is becoming increasingly important in China since we attach more and…

Jatka lukemista