Opiskelijan ohjauksen ja erityisopetuksen järjestäminen Liverpoolin Community Collegessa

Sain mahdollisuuden tehdä osan erityisopettajaopintoihin kuuluvasta opetusharjoittelusta Liverpoolin Community Collegessa. Liverpool Community College (LCC). Liverpool Community College on iso lähes 20 000 opiskelija oppilaitos. Oppisopimus on yksi merkittävä koulutusmuoto, mutta oppilaitoksessa järjestetään myös meille tuttua tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ammattioppilaitoksessa on erityisopiskelijoita, joille tarjotaan valmentavaa ja/tai kuntouttavaa koulutusta. Opiskelijoiden ikä vaihteli 14–60 v kaikissa opetus/koulutusryhmissä. 

Jatka lukemista

Havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta

Saana Menschakoff, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johdanto Tarkoituksenani on tehtävässäni kuvata henkilökohtaisia kokemuksiani ja havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta ja elämästä Itävallassa. Pyrin osaltani myös rohkaisemaan ja kannustamaan niin opiskelijoita kuin perheellisiäkin kokeilemaan asumista ja elämistä ulkomailla.

Jatka lukemista