Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Puheenvuoroissa käsitellään erityisopetuksen kysymysten ohella osallisuutta, esteettömyyttä ja tasa-arvoisuutta.

Hyviä käytänteitä oppimassa

Suvi Perttula Katja Vuorimaa , Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tietopalvelusihteeri Katja Vuorimaan opintomatka Northamptoniin onnistui hyvin. Hän tutustui Northamptonin yliopistoon marras-joulukuun vaihteessa 2008....

Ammatillisen erityisopettajan rooli erilaisen oppijan työssäoppimisen jaksolla

Tekemässämme kyselyssä ilmeni, että työnantajilla ja oppilaitoksilla oli jossain määrin erilainen käsitys erityisopiskelijan ohjaamisesta työssäoppimisjaksolla. Syynä saattaa olla työnantajien tietämättömyys...

Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen oppilaitoksessa

Vuodet vierivät ja asiat muuttuvat. Aikaisempina vuosina ammatilliset oppilaitokset toimivat pienempinä yksikköinä ja toiminta oli tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken....

Erityisopetuksen koordinaattoritoiminnan kehittäminen, erityisopetuksen resursointi

Kehittämishankkeenamme oli laatia erityisopetuksen resursoinnin seurantaan kaavake ja tukitoimien suunnitelmalomake. Erityisopetuksen resurssien oikealla kohdentamisella pyritään parantamaan opiskelijoille tarjottavia erityisopetuksen palveluja...

Sarana, opiskelussa opiskelijan tukena

Nivelvaiheet ja ensimmäiset kouluviikot ovat ongelmakohtia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelun aloittamiselle tai opiskelupaikassa pysymisessä. Sisälähetysseuran oppilaitoksella on keskitytty kehittämään opiskelun...

Konsultaation tarvekartoitus – kuvaus kehittämishankkeesta

Kehittämishankkeessa on selvitetty Varsinais-Suomen ammattioppilaitosten erityisopetuksen kentän tarpeita henkilöstön koulutuksessa ja konsultoinnissa. Kyselyllä selvitettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetukselle asettamia...

Aikuisten lisäohjausresurssi ammatillisissa näyttötutkinnoissa

Aikuisopiskelijoiden tukitoimien tärkeys on noussut esille useilla eri sektoreilla. Monella aikuisopiskelijalla on oppimisen vaikeuksia ja esteitä samoin kuin nuorilla oppijoilla....