erityisopetus

Seurauspedagogiikka – mitä se on?

Eila Burns, Anna Kaukanen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Auditoriossa tunnelma oli varsin tiivis, kun lähes kaksisatapäinen yleisö osallistui Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa...

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin.

Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Hirvonen, Maija (Akateeminen väitöskirja) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen...

Julkaisu: Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset...

Julkaisuja: Opettajuutta kehittämässä, Educating Everyone Together & Maisemia matkalta

Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja) Tässä tutkimusraportissa kuvataan...