Julkaisu: Jotain erityistä – Something special.

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarkastelevat opettajan työn peruskysymyksiä. Opettajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa jäsentää muuttuvaa maailmaa ja työelämän vaatimuksia oppimisen lähtökohdaksi. Toisaalta opettajan täytyy pystyä hahmottamaan oppijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämänkokemuksista nousevia päämääriä.

Jatka lukemista

Julkaisuja: Opettajuutta kehittämässä, Educating Everyone Together & Maisemia matkalta

Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja) Tässä tutkimusraportissa kuvataan ja arvioidaan opettajuuden kehittämistä ja kehittymistä opettajan-koulutuksen aikana. Tutkimuksen lähtökohtana on Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 1993–97 toteutettu Vaikeimmin Kehitysvammaisten Aikuisten (VaKA-) opettajankoulutuskokeilu, jossa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä koulutettiin opettajia vaikeimmin kehitysvammaisten oppijoiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Tutkimus…

Jatka lukemista