Maahanmuuttajien lähtökohtien huomioiminen erityisopetuksessa

Sirkka Kauhanen ja Helka Piirainen, Opiskelijoita ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa, AOKK Jyväskylä Johdanto Maahanmuutto on lisääntynyt ja sen oletetaan edelleen lisääntyvän. Lisäksi yhteiskunta on moniarvoistunut. Tämän vuoksi maahanmuuttajien opetus on muodostunut yhdeksi ajankohtaisimmista opetusalan haasteista. Vieraitten kulttuurien ja maailmankatsomusten kohtaaminen on oppilaitosten päivittäinen haaste. Tämä edellyttää ammatilliselta erityisopettajalta perehtymistä monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajaopiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen. Ammatillisen erityisopettajan…

Jatka lukemista

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009 – 2010

Leena Niemeläinen ja Suvi Kettunen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä Johdanto Opetushallitus on teettänyt selvityksen Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tilasta 2009-2010. Tässä selvityksessä kartoitettiin maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tilaa, opiskelijavalintaa ja opetusjärjestelyjä kyseisenä ajankohtana. Tämä selvitys on jatkoa vuonna 2009 päättyneelle maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitykselle. Selvitystyön avulla saatiin tietoa siitä miten maahanmuuttajaopiskelijoille on saatu turvattua riittävä ammatillinen peruskoulutus…

Jatka lukemista

Monikulttuurisuuden haasteita lähihoitajakoulutuksessa Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa

Marja Aho ja Tarja Ingman, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK, AOKK Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja Johdanto Suomi ja Keski-Pohjanmaa eivät ole enää monokulttuurinen yhteisö, vaan maahanmuuttajataustaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden saapuminen on muuttanut yhteisöämme kieleltään, ihonväriltään ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kohtaamispaikaksi. Suomelle ja suomalaisille on tullut suuri haaste eteen: miten kohdata vieraan kulttuurin edustaja ja miten luoda monikulttuurinen oppimis-…

Jatka lukemista

Liikunta positiivisena haasteena monikulttuurisuus ryhmissä

Erityisopettajaopiskelija Anne Heikkilä, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Koulu voi parhaimmillaan olla tukemassa ja vaikuttamassa positiivisesti maahanmuuttajaryhmien asennoitumiseen suomalaisia ja suomalaisuutta kohtaan. Koulun oppiaineet voivat auttaa ymmärtämään suomalaisten ihmisten tapoja ja kulttuuria ja sitä myöten saamaan positiivisia vaikutuksia eri kulttuurien molemmin puolin. Erityisesti sosiaaliset ja taidolliset aineet, kuten liikunta voi mahdollistaa suhtautumista ja suvaitsevuutta oppijoiden kesken, auttaa…

Jatka lukemista

Monikulttuurisuuskasvatus ja monikulttuurinen oppilaitos

Velu Hietanen JAMK, AOKK, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Kulttuuri voidaan ymmärtää monimerkityksisenä käsitteenä. Siihen liittyy sekä laaja että suppeampi käsitenäkökulma. Esimerkiksi erilaisissa lehdissä on kulttuuriin liittyviä asioita, joissa lukija saa informaatiota mm. teatterista, musiikista ja kirjallisuudesta. Tällöin puhumme korkeakulttuurista ja sen tuotteista. Laajemmin tarkasteltuna kulttuuria on myös tietyn ihmisryhmän tapa elää ja käyttäytyä. Tällöin ryhmää yhdistävät piirteet…

Jatka lukemista