Sinustako ammatillinen erityisopettaja?

erityisopettaja

Oletko jo opettaja, mutta haluat vielä syventyä erityisopetukseen? Meillä voit opiskella ammatilliseksi erityisopettajaksi oman työn ohessa noin 1–2 vuodessa. Vuonna 2015 koulutusta tarjotaan Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen alueryhmissä.

 

Lue  lisää

 

Lue lisää Kirjoita kommentti

Levi-instituutin opiskelijoiden näkökulmia opetukseen 2014

Tiivistelmä Ammatillisen erityisopettajan tutkintoon liittyvässä kehitystehtävässä selvitin Levi-instituutissa opiskelevien nuorten käsityksiä opetuksen toimivuudesta. Halusin tietää, millaiset oppimiskokemukset ovat nuorten itsensä mieleen ja miten opetushenkilöstö voi myötävaikuttaa myönteisen oppimisprosessin syntyyn. Selvityksen tavoitteena on vahvistaa käytössä olevia hyviä toimintatapoja ja antaa vinkkejä opiskelijalähtöisen opetuksen toteuttamiseen. Aihe kiinnosti myös oppilaitoksen toimipistejohtajaa. Kittilässä toimiva … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirja – konkreettisia keinoja tukea tutkinnonsuorittajaa

Kehittämistehtäväni Lapin ammattiopiston erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirjan työstäminen lähti liikkeelle kollegani kanssa keskustellessa ja pohtiessa erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien konkreettista ohjaamista ja opetusta. Tutkinnon suorittajilla on usein pitkä aika aiemmista opinnoista ja mahdollisesti opiskelutaidot eivät ole itsestään selviä, eikä välttämättä löydetä itsenäisesti keinoja miten osaamista voidaan parhaiten hankkia. Kaikki … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

MAAHANMUUTTAJAN MAHDOLLISUUDET TAPAHTUMA JOENSUUSSA

Joensuussa järjestettiin kuudetta kertaa maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma 18.11.2014. Tapahtuman järjestäjinä toimivat maahanmuuttajatyön keskus Sillalla toimivat järjestöt: Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry, Suomen pakolaisapu ry ja Joensuun seudun monikulttuurisuus yhdistys (JoMoni). Tapahtumassa kohtasivat maahanmuuttajat ja organisaatiot, joilla on tarjota koulutus-, työ- ja osallistumismahdollisuuksia. Organisaatiot esittelivät toimintaansa näyttelyalueella, ja lisäksi auditoriossa oli lyhyitä tietoiskuja … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Mission possible vai impossible? 5 vinkkiä verkko-ohjaukseen

Onko edessäsi verkko-ohjausta ja piuhat vielä hieman sekaisin? Verkko-ohjaus on osa myös monen erityisopettajan työnkuvaa. Vinkkilistan avulla voit verkko-ohjaajana välttää joitakin sudenkuoppia. Verkko-opiskelu ja -ohjaus ovat lisääntyneet kaikissa oppilaitoksissa viimeisten viiden vuoden aikana. Ne ovat tulleet koulutusorganisaatioihin jäädäkseen ja ovat jo monien opettajien arkipäivää . Koulumaailman lisäksi aihe on ajankohtainen … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Paikka ja kasvatus

Uusi julkaisu Lapin yliopistokustannukselta 2014.  ISBN 978-952-310-991-9 Eeva Kaisa Hyry-Beihammer, Mirja Hiltunen, Eila Estola (toim.) Paikka on monitahoinen käsite, ja se saa jälleen uusia muotoja, kun sitä tarkastellaan ihmisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Sanana ”paikka” voidaan ymmärtää monin tavoin, ja sille on olemassa useita tieteenalasta riippuvaisia määritelmiä. Ihmisen ja paikan … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

TalentPikatreffit

Suomen CP-liiton Työharjoittelu – portti työelämään -projektissa (2012 – 2014) syntyneitä toimintamalleja ja materiaaleja voivat hyödyntää työssäoppimisen parissa opettajat, opiskelijat ja työnantajat sekä työpaikkaohjaajat. Toimintamallit ja muut materiaalit löytyvät projektin verkkosivustolta www.tyossaoppimispaikat.fi/materiaalit/ Projektin päämäärä oli parantaa ammatillista perustutkintoa opiskelevien henkilöiden – joilla on CP-, hydrokefalia tai MMC-vamma – mahdollisuuksia työssäoppimiseen, … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Erityisopetuksen alueelliset verkostot

Tule mukaan rakentamaan erityisopetuksen alueellisia verkostoja! Toteutamme yhdessä ammattiopisto Luovin kanssa Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot 6 op-koulutuksen. Tule mukaan rakentamaan erityisopetuksen verkostoja omalle alueellesi Itä-Suomeen/Kainuuseen, Pohjanmaalle tai Pohjois-Suomeen.  Voit jakaa kokemuksiasi ja osaamistasi toisten ammatillisten erityisopettajien kanssa. Koulutuksessa lisäät erityisopetuksen osaamistasi sekä vahvistat ammatti-identiteettiäsi ja työhyvinvointiasi. Alueellisten verkostojen avulla kehität … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Aikuisopiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyölleni Tein kehittämistyöni aikuisopiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen liittyen työpaikkani Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialan näkökulmasta. Aikuisilla esiintyy erityisen tuen ja ohjaamisen tarpeisiin liittyen samanlaisia tarpeita ja haasteita kuin nuoremmilla opiskelijoilla. Lainsäädäntö, rahoitus ja toimintaan liittyvät asiat tuovat omat haasteensa laajalle ammatillisen koulutuksen kentälle. Aikuisilla on takanaan mahdollisesti aiempia opintoja, … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti