Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö

Oppimisen tila

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty olohuonemaista oppimisympäristöä, joka on värikkäästi sisustettu ja teknologialla varustettu viihtyisä tila. Huonekalujen järjestys on nopeasti muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen – jopa yhden oppitunnin sisällä. Ympäristöön on tuotu tieto- ja viestintäteknologian laitteita painottuen langattomiin ratkaisuihin.

Lue lisää: Oppimisen iloa ympäristöstä

Lue lisää Kirjoita kommentti

”Napakampaa ohjausta ja aikataulutusta” Opintojen pitkittymisen syitä ja erityisen tuen tarpeita Mikkelin ammattikorkeakoulussa

Tiivistelmä Erityisen tuen tarpeet aktivoituvat myös korkea-asteella. Artikkelimuotoisen kehittämistyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa Mikkelin ammattikorkeakoululle siitä, millaisia erityisen tuen tarpeita opiskelijoilla esiintyy, miten tuen tarpeisiin on vastattu ja millaista tukea opiskelijat olisivat tilanteisiinsa kaivanneet. Aineisto kiinnittyy yhden koulutusohjelman opiskelijoihin, jolloin saatu yksityiskohtainen ja rajattu tieto antaa riittävästi näkökulmia tukitoimenpiteiden räätälöimiselle.  … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Sutvi? S2-kieli? Mitä se tarkoittaa?

Otsikon molemmat lyhenteet tarkoittavat suomen kielen opiskelua, silloin kun kieli ei välttämättä ole äidinkieli, vaan se opetellaan toisena vieraana kielenä. Suomi toisena vieraana kielenä lyhennetään usein muotoon S2 tai sutvi. (Vehkanen 1996) Kielitaidon arviointia Ennen opintoja Oulun seudun ammattikoulussa ja myös monissa muissa ammattikouluissa opiskelijan on läpäistävä yleinen kielitesti. Kielitaito … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

SOS Network Launching Conference in Madrid

SOS-Network – SOS stands for SOcial inclusion of Students with special needs into mainstream vocational education and training and world of work – unifies Europe in its quest for responding to the problems of early school leaving and ensuring a good transition from education to the labour market. The SOS … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa JYVÄSKYLÄSSÄ 13.3.2014

Tunnetko opiskelijan, joka ei osaa tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, joka tuntuu joskus sekoittavan yksinkertaisetkin asiat ja jolla voi mennä sukset ristiin myös kavereiden kanssa? Voisiko kyse olla hahmottamisen vaikeuksista? Tule mukaan kuulemaan, miten voisit tukea tällaisen oppijan oppimista, opiskelua ja ammattiin valmistumista. Kouluttajana toimii huippuluennoitsija Heli Isomäki. Hän työskentelee … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Opiskelijan ohjauksen ja erityisopetuksen järjestäminen Liverpoolin Community Collegessa

Sain mahdollisuuden tehdä osan erityisopettajaopintoihin kuuluvasta opetusharjoittelusta Liverpoolin Community Collegessa. Liverpool Community College (LCC). Liverpool Community College on iso lähes 20 000 opiskelija oppilaitos. Oppisopimus on yksi merkittävä koulutusmuoto, mutta oppilaitoksessa järjestetään myös meille tuttua tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ammattioppilaitoksessa on erityisopiskelijoita, joille tarjotaan valmentavaa ja/tai kuntouttavaa koulutusta. Opiskelijoiden ikä … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

”Haaveena työ vanhusten parissa” Maahanmuuttajanaisten ajatuksia opiskelusta lähihoitajaksi

Haastattelin kahta maahanmuuttaja- naista, jotka opiskelevat lähihoitajaksi Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla. Halusin selvittää miten he ovat kokeneet opiskelun toisella asteella, miten heitä on tuettu ja ohjattu opiskelussa, ja millaista tukea he kaipaavat opiskeluun.

Lue lisää Kirjoita kommentti

Ammatillisten erityisopettajien koulutus alkaa Itä-Suomessa

Ammatilliseksi erityisopettajaksi haluavien opintie Itä-Suomessa lyhenee JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun käynnistäessä koulutuksen alueella vuonna 2014. Lisäksi koulutusta tarjotaan Jyväskylässä, jossa opinnot voi tehdä myös englanniksi. Haku on käynnissä 24.1.2014 asti. Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajille tarkoitettua jatkokoulutusta, joka antaa kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. – Itä-Suomessa on koulutukselle kysyntää. Alueryhmistä valmistuvat jäävät … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Kansainvälistyvän erityisopettajan monet haasteet.

Здравствуйте, toivottaa iloisesti Irina Lemesheva minulle. Mitä se tarkoittaa? En  ymmärrä? Kuulinko oikein? Kunnes Irina kertoo minulle, että se tarkoittaa hyvää päivää!

Lue lisää Kirjoita kommentti