Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö

Oppimisen tila

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty olohuonemaista oppimisympäristöä, joka on värikkäästi sisustettu ja teknologialla varustettu viihtyisä tila. Huonekalujen järjestys on nopeasti muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen – jopa yhden oppitunnin sisällä. Ympäristöön on tuotu tieto- ja viestintäteknologian laitteita painottuen langattomiin ratkaisuihin.

Lue lisää: Oppimisen iloa ympäristöstä

Lue lisää Kirjoita kommentti

Oppimisen riemua lautapelin tuunaamisella

Turhauttaa. Miksi minä en opi lukemalla? Kurkin kelloa, heilutan jalkaani ja naputan pulpettiini kynällä. Ei jaksa keskittyä. Toisella puolella luokkaa muut ovat saaneet jo tehtävän tehtyä. Mikä avuksi?

Lue lisää Kirjoita kommentti

Monikulttuurisuus osana koulun arkea

Suomalainen yhteiskunta on siirtynyt yksikulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen. Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös suomalaiseen kouluelämään ja haastavat opettajia. Moni opettaja voi kokea oman ammatillisuutensa olevan vähintäänkin koetuksella. Tähän viittaavat esimerkiksi Talib ja Lipponen (2008) Helsingin Sanomien vieraskynä artikkelissaan todeten, että opettajat eivät välttämättä osaa kohdata monikulttuurisia oppilaita. Artikkelin kirjoittajat perustelevat väitettään mm. … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

INCLUD-ED-VERKOSTON TAVOITTEENA INKLUUSION EDISTÄMINEN –

Mikä verkosto on ja mikä on ajankohtaista Eurooppalaisen IncluD-ed-verkoston päätavoitteena on tunnistaa hyviä toimintatapoja vammaisten henkilöiden inklusiivisesta koulutuksesta sekä edistää heidän työllistymistään (2011 – 2015). Hanketta koordinoi ONCE-säätiö (Fundación ONCE for the Cooperation and Inclusion of People with Disabilities) Madridista (Espanja), ja sitä tukee verkostosihteeristö P.A.U. Education Barcelonasta ( Espanja). … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

”Napakampaa ohjausta ja aikataulutusta” Opintojen pitkittymisen syitä ja erityisen tuen tarpeita Mikkelin ammattikorkeakoulussa

Tiivistelmä Erityisen tuen tarpeet aktivoituvat myös korkea-asteella. Artikkelimuotoisen kehittämistyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa Mikkelin ammattikorkeakoululle siitä, millaisia erityisen tuen tarpeita opiskelijoilla esiintyy, miten tuen tarpeisiin on vastattu ja millaista tukea opiskelijat olisivat tilanteisiinsa kaivanneet. Aineisto kiinnittyy yhden koulutusohjelman opiskelijoihin, jolloin saatu yksityiskohtainen ja rajattu tieto antaa riittävästi näkökulmia tukitoimenpiteiden räätälöimiselle.  … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Sutvi? S2-kieli? Mitä se tarkoittaa?

Otsikon molemmat lyhenteet tarkoittavat suomen kielen opiskelua, silloin kun kieli ei välttämättä ole äidinkieli, vaan se opetellaan toisena vieraana kielenä. Suomi toisena vieraana kielenä lyhennetään usein muotoon S2 tai sutvi. (Vehkanen 1996) Kielitaidon arviointia Ennen opintoja Oulun seudun ammattikoulussa ja myös monissa muissa ammattikouluissa opiskelijan on läpäistävä yleinen kielitesti. Kielitaito … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

SOS Network Launching Conference in Madrid

SOS-Network – SOS stands for SOcial inclusion of Students with special needs into mainstream vocational education and training and world of work – unifies Europe in its quest for responding to the problems of early school leaving and ensuring a good transition from education to the labour market. The SOS … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa JYVÄSKYLÄSSÄ 13.3.2014

Tunnetko opiskelijan, joka ei osaa tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, joka tuntuu joskus sekoittavan yksinkertaisetkin asiat ja jolla voi mennä sukset ristiin myös kavereiden kanssa? Voisiko kyse olla hahmottamisen vaikeuksista? Tule mukaan kuulemaan, miten voisit tukea tällaisen oppijan oppimista, opiskelua ja ammattiin valmistumista. Kouluttajana toimii huippuluennoitsija Heli Isomäki. Hän työskentelee … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Opiskelijan ohjauksen ja erityisopetuksen järjestäminen Liverpoolin Community Collegessa

Sain mahdollisuuden tehdä osan erityisopettajaopintoihin kuuluvasta opetusharjoittelusta Liverpoolin Community Collegessa. Liverpool Community College (LCC). Liverpool Community College on iso lähes 20 000 opiskelija oppilaitos. Oppisopimus on yksi merkittävä koulutusmuoto, mutta oppilaitoksessa järjestetään myös meille tuttua tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ammattioppilaitoksessa on erityisopiskelijoita, joille tarjotaan valmentavaa ja/tai kuntouttavaa koulutusta. Opiskelijoiden ikä … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti