Sinustako ammatillinen erityisopettaja?

erityisopettaja

Oletko jo opettaja, mutta haluat vielä syventyä erityisopetukseen? Meillä voit opiskella ammatilliseksi erityisopettajaksi oman työn ohessa noin 1–2 vuodessa. Vuonna 2015 koulutusta tarjotaan Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen alueryhmissä.

 

Lue  lisää

 

Lue lisää Kirjoita kommentti

Erityisopetuksen alueelliset verkostot

Tule mukaan rakentamaan erityisopetuksen alueellisia verkostoja! Toteutamme yhdessä ammattiopisto Luovin kanssa Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot 6 op-koulutuksen. Tule mukaan rakentamaan erityisopetuksen verkostoja omalle alueellesi Itä-Suomeen/Kainuuseen, Pohjanmaalle tai Pohjois-Suomeen.  Voit jakaa kokemuksiasi ja osaamistasi toisten ammatillisten erityisopettajien kanssa. Koulutuksessa lisäät erityisopetuksen osaamistasi sekä vahvistat ammatti-identiteettiäsi ja työhyvinvointiasi. Alueellisten verkostojen avulla kehität … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Aikuisopiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyölleni Tein kehittämistyöni aikuisopiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen liittyen työpaikkani Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialan näkökulmasta. Aikuisilla esiintyy erityisen tuen ja ohjaamisen tarpeisiin liittyen samanlaisia tarpeita ja haasteita kuin nuoremmilla opiskelijoilla. Lainsäädäntö, rahoitus ja toimintaan liittyvät asiat tuovat omat haasteensa laajalle ammatillisen koulutuksen kentälle. Aikuisilla on takanaan mahdollisesti aiempia opintoja, … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Yksilölliset opintopolut SAMI:ssa

Yksilölliset opintopolut haasteena Oppimisympäristön suunnittelu tulisi lähteä opiskelijan omasta näkökulmasta. Mielestämme opiskelijan henkilökohtaisia valintoja olisi hyödynnettävä nykyistä enemmän. Tämä tukee ammattiosaamisen kehitystä ja työelämän valmiuksia ja antaa mahdollisuuden oppimisympäristöjen laajenemiseen. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioiminen eri oppimisympäristöissä on tärkeää ja näin voidaan opetus toteuttaa inklusiivisesti. Opintojen ohjaukseen, ammatilliseen opetukseen ja … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Eurooppalaisella dysleksiaviikolla ennätysmäärä lukitapahtumia

  Teemana apuvälineet ja pelit oppimisen tukena   Viikolla 41 (6.10.-12.10.2014) vietetään Euroopan laajuisesti dysleksiaviikkoa. Teemaviikkoon osallistuvat myös suomalaiset lukijärjestöt.   –       Lukivaikeuden teemaviikkoa, eurooppalaista dysleksiaviikkoa, on vietetty vuodesta 2002 asti. Tänä vuonna meillä Suomessa on ennätysmäärä erilaisia teematapahtumia. 14 eri paikkakunnalla järjestetään yhteensä 40 tapahtumaa, iloitsee tiedottaja Riitta Hämäläinen … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Inclusive education in Vocational Education and Training

 Jyväskylässä 24.11.2014 Haluaisitko saada ajankohtaista tietoa inklusiivisesta opetuksesta ja jakaa kokemuksiasi kollegojen kanssa? Tule mukaan Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämään teemapäivään, jossa kuulet kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia inklusiivisen ammatillisen koulutuksen arviointityökaluista. Teemapäivä järjestetään englanniksi. Esite_Erityisopetuksen_seminaaripäivä  

Lue lisää Kirjoita kommentti

Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisesta koulutuksessa. Tästä sainkin aiheen työhöni, sillä tämän periaatteen mukaan mahdollisuudet kansainvälistymiseen pitäisi tarjota myös heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Työn tarkoituksena oli myös erityisopiskelijoiden kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen ja samoin selvittää … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Vieraita kylässä ja Tarvaalan kylässä vieraita – välillä ihan lähellä ja välillä kovinkin kaukaa

Massive attack! Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja on parhaimmillaan kotikansainvälistymistä (opiskelijoiden huomaamatta) tarjoava opettaja – opiskelijat vain ”hujahtavat” pienesti mutta sievästi oppilaitoksen kansainväliseen arkeen (massive attack!). Kotikansainvälistyminen lienee helpoin tapa (mikäli koko koulu on mukana!) saada opiskelijat huomaamaan, kuinka pienillä ja tarkkaan valituilla keinoilla on mahdollista päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja eri … Jatka lukemista

Lue lisää 1 kommentti

Monitoimisuus haastaa – AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

 Monitoimisuus haastaa – AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät Jyväskylässä 6. – 7.11.2014 JAMK Dynamo, Piippukatu 2 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneelle. Monitoimisuus haastaa koulutusta sekä opetushenkilöstöä monella tavalla. Tulethan mukaan ajankohtaisten teemojen äärelle! Tutkimuspaivat2014_A4kutsu

Lue lisää Kirjoita kommentti