Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö

Oppimisen tila

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty olohuonemaista oppimisympäristöä, joka on värikkäästi sisustettu ja teknologialla varustettu viihtyisä tila. Huonekalujen järjestys on nopeasti muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen – jopa yhden oppitunnin sisällä. Ympäristöön on tuotu tieto- ja viestintäteknologian laitteita painottuen langattomiin ratkaisuihin.

Lue lisää: Oppimisen iloa ympäristöstä

Lue lisää Kirjoita kommentti

Monitoimisuus haastaa – AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

 Monitoimisuus haastaa – AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät Jyväskylässä 6. – 7.11.2014 JAMK Dynamo, Piippukatu 2 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneelle. Monitoimisuus haastaa koulutusta sekä opetushenkilöstöä monella tavalla. Tulethan mukaan ajankohtaisten teemojen äärelle! Tutkimuspaivat2014_A4kutsu

Lue lisää Kirjoita kommentti

Erityistä tukea tarvitseva nuori työssä oppimassa Espanjassa

Nuorten halu ja kiinnostus ulkomaan vaihdoista ja työmahdollisuuksista on kasvanut viime vuosina todella paljon. Omassa oppilaitoksessani yhteistyötä mm. Saksaan, Norjaan, Tanskaan ja Espanjaan lisätään ja kehitetään kokoajan, joten myös mahdollisuudet päästä ulkomaille ovat lisääntyneet. Erityistä tukea tarvitseva nuori voi lähteä siinä missä muutkin työssä oppimaan ulkomaille kunhan vain kaikki puitteet … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

ICF-KOULUTUS

Koulutus antaa valmiuksia käyttää ja kouluttaa WHO:n Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä ICF-luokitusta. Koulutus on yhteneväinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimin, Kansaeläkelaitoksen ja Sveitsin WHO:n ICF Research Branchin kanssa suunnitteleman ja keväällä 2014 toteutettujen kahden päivän ICF- työpajakoulutuksen kanssa. Tilaisuuden käytännön järjestäjä on Metropolia ammattikorkeakoulu yhteistyössä Jyväskylän … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Oppimisen riemua lautapelin tuunaamisella

Turhauttaa. Miksi minä en opi lukemalla? Kurkin kelloa, heilutan jalkaani ja naputan pulpettiini kynällä. Ei jaksa keskittyä. Toisella puolella luokkaa muut ovat saaneet jo tehtävän tehtyä. Mikä avuksi?

Lue lisää Kirjoita kommentti

Monikulttuurisuus osana koulun arkea

Suomalainen yhteiskunta on siirtynyt yksikulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen. Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös suomalaiseen kouluelämään ja haastavat opettajia. Moni opettaja voi kokea oman ammatillisuutensa olevan vähintäänkin koetuksella. Tähän viittaavat esimerkiksi Talib ja Lipponen (2008) Helsingin Sanomien vieraskynä artikkelissaan todeten, että opettajat eivät välttämättä osaa kohdata monikulttuurisia oppilaita. Artikkelin kirjoittajat perustelevat väitettään mm. … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

INCLUD-ED-VERKOSTON TAVOITTEENA INKLUUSION EDISTÄMINEN –

Mikä verkosto on ja mikä on ajankohtaista Eurooppalaisen IncluD-ed-verkoston päätavoitteena on tunnistaa hyviä toimintatapoja vammaisten henkilöiden inklusiivisesta koulutuksesta sekä edistää heidän työllistymistään (2011 – 2015). Hanketta koordinoi ONCE-säätiö (Fundación ONCE for the Cooperation and Inclusion of People with Disabilities) Madridista (Espanja), ja sitä tukee verkostosihteeristö P.A.U. Education Barcelonasta ( Espanja). … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

”Napakampaa ohjausta ja aikataulutusta” Opintojen pitkittymisen syitä ja erityisen tuen tarpeita Mikkelin ammattikorkeakoulussa

Tiivistelmä Erityisen tuen tarpeet aktivoituvat myös korkea-asteella. Artikkelimuotoisen kehittämistyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa Mikkelin ammattikorkeakoululle siitä, millaisia erityisen tuen tarpeita opiskelijoilla esiintyy, miten tuen tarpeisiin on vastattu ja millaista tukea opiskelijat olisivat tilanteisiinsa kaivanneet. Aineisto kiinnittyy yhden koulutusohjelman opiskelijoihin, jolloin saatu yksityiskohtainen ja rajattu tieto antaa riittävästi näkökulmia tukitoimenpiteiden räätälöimiselle.  … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Sutvi? S2-kieli? Mitä se tarkoittaa?

Otsikon molemmat lyhenteet tarkoittavat suomen kielen opiskelua, silloin kun kieli ei välttämättä ole äidinkieli, vaan se opetellaan toisena vieraana kielenä. Suomi toisena vieraana kielenä lyhennetään usein muotoon S2 tai sutvi. (Vehkanen 1996) Kielitaidon arviointia Ennen opintoja Oulun seudun ammattikoulussa ja myös monissa muissa ammattikouluissa opiskelijan on läpäistävä yleinen kielitesti. Kielitaito … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti