TalentPikatreffit

Suomen CP-liiton Työharjoittelu – portti työelämään -projektissa (2012 – 2014) syntyneitä toimintamalleja ja materiaaleja voivat hyödyntää työssäoppimisen parissa opettajat, opiskelijat ja työnantajat sekä työpaikkaohjaajat. Toimintamallit ja muut materiaalit löytyvät projektin verkkosivustolta www.tyossaoppimispaikat.fi/materiaalit/ Projektin päämäärä oli parantaa ammatillista perustutkintoa opiskelevien henkilöiden – joilla on CP-, hydrokefalia tai MMC-vamma – mahdollisuuksia työssäoppimiseen, työkokemuksen saamiseen ja valmistumisen jälkeiseen…

Jatka lukemista

Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisesta koulutuksessa. Tästä sainkin aiheen työhöni, sillä tämän periaatteen mukaan mahdollisuudet kansainvälistymiseen pitäisi tarjota myös heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Työn tarkoituksena oli myös erityisopiskelijoiden kansainvälisen työssäoppimisen kehittäminen ja samoin selvittää onko kansainvälisellä työssäoppimisella vaikutusta opiskelijoiden…

Jatka lukemista

Työssäoppiminen Itävallassa osana Kiipulan ammattiopiston kansainvälistymistä

Maailma on tullut yhä kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi johtuen globalisaatiosta ja maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä. Toimiminen monikulttuurisissa toimintaympäristöissä on tullut yhdeksi keskeisistä osaamisvaateista niin opettajilla kuin opiskelijoillakin. Tämän vuoksi ammatillisen koulutuksen on kansainvälistyttävä ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen yksi keskeinen alue onkin kansainvälistymisen edistäminen.

Jatka lukemista

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN NUOREN TYÖSSÄOPPIMINEN ULKOMAILLA

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson toteuttamisesta ulkomailla. Ammattiopisto Luovissa opiskelevilla erityisopiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjakson toteuttamiseen vieraassa maassa. Työssäoppimisjakso kestää kahdesta kolmeen viikkoon, joka toteutetaan usein miten ryhmässä kahden erityisopettajan koordinoimana.

Jatka lukemista

Pienryhmäopetus Metsäoppilaitoksella Jämsän ammattiopistossa

Petri Oksanen Opiskelija, ammatillinen erityisopettajakoulutus, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Atte valmiina kevään työssäoppimiseen Metsäoppilaitoksella pienryhmäopetusta on toteutettu jo useamman vuoden ajan. Pienryhmään opiskelijat ovat valikoituneet pääsääntöisesti lähtötasotestien perusteella. Opintojen alkuvaiheessa pidetään kaikille opiskelijoille matematiikan ja äidinkielen lähtötasotestit, testien perusteella tehdään ryhmäjako. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi, näin saadaan tuen tarpeessa olevat opiskelijat tuen piiriin. Pienryhmäopetusta annetaan lähinnä…

Jatka lukemista