työssäoppiminen

Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen

Restonomi YAMK-opinnäytetyöni ” Erityisopiskelijan kansainvälinen työssäoppiminen” valmistui Turun AMK:ssa toukokuussa 2014. Työssäni ammatillisen oppilaitoksen pienryhmäopettajana joudun usein pohtimaan kysymyksiä yhdenvertaisuusperiaatteen...

Työssäoppiminen Itävallassa osana Kiipulan ammattiopiston kansainvälistymistä

Maailma on tullut yhä kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi johtuen globalisaatiosta ja maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä. Toimiminen monikulttuurisissa toimintaympäristöissä on tullut yhdeksi keskeisistä osaamisvaateista...

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työssäoppiminen ulkomailla

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia...

Pienryhmäopetus Metsäoppilaitoksella Jämsän ammattiopistossa

Petri Oksanen Opiskelija, ammatillinen erityisopettajakoulutus, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Atte valmiina kevään työssäoppimiseen Metsäoppilaitoksella pienryhmäopetusta on toteutettu jo useamman vuoden ajan....