Miten ulkomaalaiset ja vähemmistöryhmät otetaan huomioon aikuiskoulutuksessa?

 Mauri Moilanen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä AOKK Johdanto  Aiheeni kansainvälisyysteemassa kohdistuu maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien (johon sisältyvät myös henkilöt, joilla on henkisiä tai fyysisiä ongelmia selviytyä arkipäivän ongelmista) kohteluun suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Pureudun tämän pohdinnan myötä lähinnä aikuisten ammatilliseen opetukseen ja näyttötutkintojärjestelmään maahanmuuttajien osalta.

Jatka lukemista

Monikulttuurisuus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Tea Niemelä, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä AOKK 1. Lapin koulutusstrategia vuoteen 2010 – kansainvälistyminen Lapin lääninhallituksen nimeämä työryhmä on kokoontunut vuodesta 2002 kerran vuodessa kehittämään yhteistä, kaikkia koulutusasteita koskevaa koulutusstrategiaa (Lapin koulutusstrategia vuoteen 2010). Työryhmän yhtenä jäsenenä on ollut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Lassi Valkeapää. Koulutusstrategian yhtenä painopistealueena oli koulutuksen kansainvälistyminen. Lappi on kansainvälinen maakunta osana pohjoista,…

Jatka lukemista

KV-toiminta EKAMOSSA

Seppo Lakka ja Mirka Nurminen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä Tätä kansainvälisyystehtävää varten haastattelimme Etelä-Karjalan ammattiopiston KV-toiminnasta vastaavaa projektipäällikköä Anna-Liisa Pekkasta. Saimme projektipäälliköltä paljon hyvää tietoa, jonka pohjalta päädyimme laatimaan miellekartan oppilaitoksemme KV-toiminnasta. Miellekartta kv-toiminnasta Tavoitteenamme kartassa on ollut kuvata nykyistä toimintaa ympyröillä ja vastaavasti neliöihin on mietitty asioita, joilla tulevaisuudessa voitaisiin kehittää KV-toimintaa. Oppilaitoksessamme on…

Jatka lukemista

Havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta

Saana Menschakoff, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johdanto Tarkoituksenani on tehtävässäni kuvata henkilökohtaisia kokemuksiani ja havaintojani Itävaltalaisesta erityisopetuksesta ja elämästä Itävallassa. Pyrin osaltani myös rohkaisemaan ja kannustamaan niin opiskelijoita kuin perheellisiäkin kokeilemaan asumista ja elämistä ulkomailla.

Jatka lukemista

OPINTOMATKALLA TANSKASSA – ERITYISOPETTAJAN KOKEMUKSIA

Aki Kähkönen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä  Johdanto Kainuun ammattiopiston liiketalouden alalla opetusharjoittelussa ollessani keskustelin ohjaajani erityisopettaja Tuula Homasen kanssa hänen kokemuksistaan erityisopettajan työssä. Hän tuli maininneeksi vierailustaan Tanskan TAMU –kouluun, jossa opetus perustuu seurauspedagogiikkaan. Kiinnostuin heti aiheesta, sillä kaipasin omaan työhöni Ammattistartin opettajana uusia ideoita ja näkökulmia. Niinpä pyysin häntä kertomaan tarkemmin matkastaan.

Jatka lukemista

Kansainvälisyys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Hirvonen Leena, Piitulainen Tarja ja Parviainen Kirsi Oppimistehtävä: kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen erityisopettajakoulutus Suomea on pidetty yhtenä koulutuksen, tutkimuksen ja teknologian johtavista maista. Tämä asema perustuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään, yritysmaailman ja julkisen sektorin panostamiseen toiminnan kehittämisessä.  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa on todettu, että kuntayhtymän toimintaympäristö muuttuu olennaisesti strategiakauden 2012–2015 aikana. Työelämän kansainvälistyminen näkyy myös koulutuksen…

Jatka lukemista

Kamoon China hanke

Katja Koski, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK Jyväskylä   Kam´oon China –verkosto perustuu 1990 –luvulta toimineeseen Kiina –verkostoon ja se on toiminut vuodesta 2007 nykyisellä nimellä. Verkostoon kuuluu Jokilaaksojen, Jyväskylän, Keski-Pohjanmaan, Oulun seudun, Rovaniemen seudun, Omnian ja Raision seudun koulutuskuntayhtymien oppilaitoksia sekä Oy Porvoon kauppaoppilaitos – Borgå handelsläroverk Ab. Verkostoa hallinnoi Jokilaaksojen kky/Ylivieskan ammattiopisto. Verkostolla on neljä…

Jatka lukemista

Sarsa miini maa – Afganistanin vuorilta Suomen metsiin

Videolla haastatellaan Afganistanista kotoisin olevaa Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäopetusyksikön eli tuttavallisemmin Toivalan metsäkoulun opiskelijaa Asadullah Safdaria. Haastattelussa Asadullah kuvaa maahanmuuttajaopiskelijan arkea ja opiskelua suomalaisessa kulttuurissa. Haastattelu liittyy erityisopettajakoulutuksessa olevaan kansainvälisyystehtävään. Videon tekijät Anna Pennanen ja Markku Silvennoinen ovat erityisopettajaopiskelijoita.

Jatka lukemista

European Association for International Education (EAIE) Kööpenhamina 2011

Mari Putkonen-Hutchins, ammatillinen erityisopettajaopiskelija, AOKK Jyväskylä Osallistuin EAIE (European Association for International Education http://www.eaie.org/)  konferenssiin, joka pidettiin Kööpenhaminassa 12-16.9.2011. Konferenssi pidetään kerran vuodessa jossakin eurooppalaisessa suurkaupungissa. Tällä kertaa konferenssiin osallistui 4200 kansainvälisyys –toimijaa 87 eri maasta ja itse osallistuin konferenssiin nyt kolmatta kertaa. Konferenssin tavoitteena oli olla alusta, jossa osallistujat voivat jakaa ajatuksia teemoilla ’Cooperate, Innovate,…

Jatka lukemista

Liikunta positiivisena haasteena monikulttuurisuus ryhmissä

Erityisopettajaopiskelija Anne Heikkilä, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Koulu voi parhaimmillaan olla tukemassa ja vaikuttamassa positiivisesti maahanmuuttajaryhmien asennoitumiseen suomalaisia ja suomalaisuutta kohtaan. Koulun oppiaineet voivat auttaa ymmärtämään suomalaisten ihmisten tapoja ja kulttuuria ja sitä myöten saamaan positiivisia vaikutuksia eri kulttuurien molemmin puolin. Erityisesti sosiaaliset ja taidolliset aineet, kuten liikunta voi mahdollistaa suhtautumista ja suvaitsevuutta oppijoiden kesken, auttaa…

Jatka lukemista

Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja

Erkki Saari, ammatilliseksi erityisopettajaksi opiskeleva,  Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Viestintä maahanmuuttotaustaisen opiskelijan kanssa Viestintä on maahanmuuttajaopiskelijan opettajan suurimpia haasteita. Opettajan täytyy saada opetettava aihe opetettua ymmärrettävästi maahanmuuttajaopiskelijalle, vaikka opiskelijan suomen kielen ymmärtämisen ja puhumisen taito ei ole kovin hyvä. Kirjallisissa tehtävissä ja kokeissa tulee vastaan maahanmuuttajaopiskelijan heikko suomen kielen kirjoittamisen taito. Kirjallinen materiaali täytyy olla ehdottomasti…

Jatka lukemista